Meppeler taalcoaches krijgen certificaat

Meppel - Twaalf taalcoaches kregen donderdag uit handen van wethouder Jaap van der Haar hun certificaat uitgereikt.

Taalcoaches begeleiden, veelal een-op-een, laaggeletterde volwassenen om beter Nederlands te leren spreken, lezen en of schrijven en eventueel beter te rekenen en digitale vaardigheden te versterken.

Laaggeletterdheid

In Nederland is laaggeletterdheid een maatschappelijk probleem. Mensen zijn laaggeletterd als ze onvoldoende kunnen lezen, schrijven, rekenen of kunnen omgaan met de computer voor alledaagse dingen. Laaggeletterdheid heeft effect op het gezin, het werk en op gezondheid.

Ongeveer 1,3 miljoen mensen in Nederland hebben hier problemen mee. Het betreft hier zowel anderstaligen, als mensen met een Nederlandse achtergrond.

Taalpunten

In bibliotheek Meppel is sinds maart 2015 een Taalpunt. Hier kunnen zowel laaggeletterden als mensen die als coach willen helpen terecht. De bibliotheek werkt hierin samen met onder andere de gemeente en welzijnsorganisaties.