Gemaal Oosterboer is bijna klaar: fietspad gaat volgende week weer open

Nog een weekje wachten en dan gaat het Rumptigerpad in de Oosterboer weer open. Dat fietspad is een half jaar gesloten geweest, omdat het waterschap daar een nieuw gemaal plaatst.

„Het gaat goed”, antwoordt Klaas Jansen, woordvoerder van Waterschap Drents Overijsselse Delta op de vraag hoe de werkzaamheden gaan. „Alles gaat volgens planning.” Dat betekent dat 3 februari het fietspad weer open gaat.

Veel inwoners van de wijk moesten het laatste half jaar omfietsen om richting de stad of het station te gaan. Dit kon via de oversteek bij de stoplichten ter hoogte van het ziekenhuis of via de Blankensteinweg (het viaduct over de A32).

„We gaan op 3 februari wat leuks doen voor de inwoners. Om ze tegemoet te komen”, vertelt Klaas Jansen. Passanten die in de ochtend van 3 februari langs het gemaal fietsen, worden verrast met een presentje.

Gemaal is af

Het nieuwe gemaal is inmiddels getest en in gebruik gesteld. Er resteert nog een aantal afrondende werkzaamheden zoals het aanbrengen van leuningen en hekwerk rond het gemaal en herstel van het straatwerk. Dit levert geen verkeershinder op. Het oude gemaal is afgelopen week gesloopt.

Het gemaal zorgt ervoor dat de Oosterboer, een laaggelegen wijk, droog blijft. In het nieuwe gemaal staan 2 pompen met elk een capaciteit van 25 kubieke meter per minuut. Per uur kan 3000 kubieke meter water naar de Hoogeveense Vaart worden gepompt. Dat is ongeveer de inhoud van een Olympisch zwembad. Tevens is het gemaal visvriendelijk gemaakt, wat betekent dat vissen zonder gevaar kunnen passeren.

Inwoners van de Oosterboer hoeven niet bang te zijn dat het fietspad binnenkort weer wordt afgesloten. Waterschap Drents Overijsselse Delta verwacht met dit gemaal 30 jaar vooruit te kunnen.