Interactie op nieuwe site van Historische Vereniging

Staphorst - Op de vernieuwde website van de Historische Vereniging Staphorst (HVS) is een forum gemaakt, waar de redactie tweewekelijks een zoekplaatje neerzet.

Bezoekers kunnen op deze berichten reageren, maar ook zelf vragen op het forum zetten. Daar wordt al volop gebruik van gemaakt. Bijvoorbeeld: „Wie heeft aanvullende gegevens over meester De Ruiter van Rouveen?” of „Graag informatie over aanslag op NSB-ers in 1943.”

Er is verder een link naar de eerder gelanceerde beeldbank en andere collecties. Aanmelden als lid kan nu ook via een digitaal formulier op de site. Uitprinten en opsturen of inleveren is niet meer nodig. Via de winkel zijn eerdere uitgaven van de HVS te bestellen.

De site is op te vragen via www.historischeverenigingstaphorst.nl.