Aanmelding voor Harry de Vroome penning van start

Het Drentse Landschap kent dit jaar de Harry de Vroome penning toe aan projecten of initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van het landschap in Drenthe.

De aanmelding van projecten en initiatieven voor deze tweejaarlijkse prijs is opengesteld tot 1 april. Centraal daarbij staat een duurzame kwaliteitsbevordering van het landschap. Dit kan gaan om landschapsprojecten, gebouwen/bouwwerken of infrastructuur.

Harry de Vroome werkte als consulent landschapsbouw bij Staatsbosbeheer in Drenthe. Zijn hele leven stond in het teken van de natuur en het landschap. Ondanks dat het landschap aan allerlei veranderingen onderhevig was, wist DeVroome op vele plekken het landschap haar vorm te laten behouden en haar schoonheid te laten zien.

Onder het motto ‘Landschap als blijvende bron van inspiratie’ tracht Het Drentse Landschap zijn gedachtegoed levend te houden. De Harry de Vroome Penning wordt door stichting Het Drentse Landschap uitgereikt op advies van de Werkgroep Harry de Vroome. Hierin zitten vertegenwoordigers van DAAD architecten, Stichting Het Drentse Landschap, Landschapsbeheer Drenthe, Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Drenthe en Staatsbosbeheer. Ook landschapsarchitect Frans Beune en kunstenaar Siemen Dijkstra maken deel uit van de werkgroep.

Op de website www.drentslandschap.nl/harry-de-vroome is meer informatie te vinden over de criteria waaraan de inzendingen moeten voldoen.

Eerder winnaars:

  • 2018 – Stichting Drents Heideschaap voor de nieuwbouw van de schaapskooi in Ruinen,
  • 2016 – Landschapsarchitect Aleks Droog van Parklaan Landschapsarchitecten voor de geluidwal langs en het ecoduct over de A28 ter plaatse van het Dwingelderveld,
  • 2014 – Architect Cor Kalfsbeek en landschapsarchitect Ank Bleeker voor hun samenwerking bij de realisatie van nieuwe landgoederen in Drenthe.