Veel langdurige woningleegstand in Staphorst en Steenwijkerland

Regio - In de gemeenten Steenwijkerland en Staphorst staan relatief veel woningen langdurig leeg. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS.

In heel Nederland was tussen 1 januari 2016 en 1 januari 2019 het aandeel leegstaande woningen ongeveer constant, namelijk 1 procent van het totaal. Tussen de 30 en 40 procent daarvan stond langdurig leeg.

Tussen 1 januari 2016 en 1 januari 2019 was het aandeel leegstaande woningen ongeveer constant, namelijk 1 procent van het totaal. Tussen de 30 en 40 procent daarvan stond langdurig leeg.

Bij een vijfde van de gemeenten lag het percentage administratieve woningleegstand op 1 januari 2019 boven de 1 procent. In Steenwijkerland lag het percentage op 3 procent. In Staphorst op 2 procent.

Of een woning administratief leegstaat op het peilmoment wordt bepaald op basis van registraties van gebouwen en personen. Om te controleren of deze woningen daadwerkelijk leegstaan wordt gekeken of er in het jaar voorafgaand aan het peilmoment sprake is geweest van een substantieel energieverbruik. Dit wordt alleen gedaan voor woningen die een jaar voor het peilmoment ook al leegstonden.

Objecten waarvoor het niet zinvol is om leegstand te bepalen, worden uitgesloten van de onderzoekspopulatie. Dit geldt bijvoorbeeld voor recreatiewoningen. Op het peilmoment 1 januari 2019 is hierdoor bijvoorbeeld voor 1,4 procent van de woningvoorraad, 110 duizend woningen, de leegstand niet bepaald.