Mannenkoor Staphorst deelt zilveren g-sleutel uit aan Roelof Boers (die 25 jaar lid is)

Rouveen - Al 25 jaar is hij trouw lid van het Christelijk Mannenkoor Staphorst: Roelof Boers. Donderdag speldde voorzitter Bart Hoeve hem daarvoor de zilveren g-sleutel op.

De oorkonde van de Koninklijke Christelijke Zangers Bond en een fraai boeket bloemen voor zijn vrouw maakte de huldiging compleet. Roelof maakte al die jaren deel uit van ‘de bassen’ van het koor.

Het Christelijk Mannenkoor Staphorst hield donderdag zijn ledenvergadering en zag terug op een indrukwekkend jubileumjaar. Tijdens het druk bezochte concert ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan, werd een ‘gouden’ cd gepresenteerd. De titel is zowel de missie als de belijdenis van de mannen: Ga met God en Hij zal met je zijn. Het bijzondere van deze cd is, dat het liederen bevat die door de koorleden zelf zijn aangereikt, ter bemoediging en tot troost voor anderen. Het eerste exemplaar van deze enorm positief ontvangen schijf werd tijdens het jubileumconcert overhandigd aan de heer A.P. Heidema, Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel.

Aan het slot van de zomerzangavond op vrijdag 21 juni had de dirigentenwissel van het koor plaats. Peter Bos droeg - na 21 jaar - de koorleiding over aan de Vollenhoofse musicus Johan Bredewout. Met veel elan en vol ambitie worden de koorrepetities sindsdien wekelijks vervolgd op de donderdagavond in de podiumzaal van De Levensbron in Rouveen.

Erkentelijkheid

Voorzitter Bart Hoeve uitte warme woorden van erkentelijkheid richting de trouwe achterban van het koor. De bezoekersaantallen van de door het koor georganiseerde concerten zijn groot. De voorzitter zei daarom hoopvol te blijven voor de toekomst. „Nieuwe leden zijn welkom. We willen immers de lofzang gaande houden! Daarvoor hebben we voortdurend nieuwe aanwas nodig.”

Oranjeconcert

Momenteel oefenen en repeteren de mannen voor het komende Oranjeconcert op maandag 27 april. Het zal verrassende elementen bevatten; ook gericht op dodenherdenking en ‘75 jaar vrijheid’. Op zaterdag 9 mei geeft het Christelijk Mannenkoor Staphorst, samen met Hasselts Fanfare, een bevrijdingsconcert in De Overtoom in Genemuiden. En de week erna is het koor present bij de afsluiting van de Overijsselse BABSendag in de kerk van IJhorst.