Gemeenten trekken samen op om van Reestdal geen Natura 2000-gebied te maken

De gemeenten De Wolden, Hardenberg en Staphorst willen niet dat het Reestdal en de voormalige vloeivelden in Slagharen-De Krim worden aangewezen als Natura 2000-gebied. Dat schrijven ze in een gezamenlijke brief aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De Vogelbescherming wil nieuwe Natura 2000-gebieden in Nederland aanwijzen, onder andere het Reestdal en de voormalige vloeivelden in Slagharen-De Krim. In het verleden werden vrijwel alle aanvragen voor gebieden aangewezen als Natura 2000-gebieden.

In de brief vragen de gemeenten de minister met klem om op dit moment geen nieuwe Natura 2000-gebieden aan te wijzen. Ook niet de natuurgebieden het Reestdal en de voormalige vloeivelden in het gebied Slagharen-De Krim.

Vanwege de huidige stikstofproblematiek en onduidelijkheid van consequenties van het aanwijzen van Natura 2000-gebieden willen De Wolden, Staphorst en Hardenberg voorlopig geen nieuwe Natura 2000-gebieden. Deze problematiek leidt tot economische en sociaal-maatschappelijke schade en grote onzekerheid over de toekomst van (agrarische) bedrijven, banen, woningbouw, verkeer en vervoer en energie. Een aanwijzing als Natura 2000-gebied zal het draagvlak voor natuurontwikkeling volgens de partijen sterk verminderen.

Steun

De gemeente krijgt veel steun van organisaties. LTO Noord Noordwest Overijssel, LTO Noord Drenthe, LTO Noord Zuidwest Drenthe, LTO Noord Vechtdal, Drents Agrarisch Jongeren Kontakt, DAJK Zuidwesthoek, Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt Staphorst-Rouveen e.o., ICC Staphorst, Bouwend Nederland afdeling Drenthe, Bouwend Nederland afdeling Noordoost Overijssel, Vereniging Landmans Welvaart, Stichting Ondernemend Reestdal, Ondernemersplatform De Wolden, Ondernemersvereniging Staphorst Rouveen, VNO/NCW regio Zwolle, Milieusamenwerkingsverband ’t Riestlaand, Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten delen het standpunt van de drie gemeenten.