Struweel moet vleermuizen beschutting geven

Frederiksoord - Om de bouw en bewoning van twee zelfvoorzienende woningen aan de Hooiweg mogelijk te maken moet de Prins Hendriklaan aangepakt worden. Om deze toekomstige ontsluitingsweg goed begaanbaar te maken wordt de dikke leemlaag verwijderd.

Deze leemlaag werd een tiental jaren geleden aangebracht en heeft er mede voor gezorgd dat de kwaliteit van laanbomen aan deze weg zeer te wensen overlaat. Omdat de laanstructuur in het gebied van de Koloniën van Weldadigheid zo karakteristiek en beeldbepalend is, is zorgvuldig handelen van groot belang. In nauw overleg met diverse instanties is besloten om deze laanbomen te verwijderen en in het najaar weer nieuwe bomen aan te planten.

Uit onderzoek bleek dat de laan als vliegroute fungeert voor vleermuizen. Risico bestaat dat de nieuwe aanplant in de eerste jaren onvoldoende beschutting gaat bieden voor deze vleermuizen. Daarom wordt als tijdelijke voorziening een struweelrand aangelegd. Een struweel is een vegetatie van struiken van 1 tot 5 meter hoog.

Vleermuizen zijn nu in winterslaap. Vanaf half maart, afhankelijk van de weersomstandigheden, worden ze weer actief. De struweelrand zal daarom begin maart worden aangeplant.

De gemeente Westerveld en provincie Drenthe hebben hiervoor de benodigde vergunning en ontheffing verleend.