Reus wordt geveld aan de Prins Bernhardsingel

Meppel - Een van de imposante bomen langs de Prins Bernhardsingel, die een soort van erehaag vormen, is vanmiddag door de gemeente Meppel uit voorzorg verwijderd.

De boom, een haagbeuk, was dood en vormde een te groot gevaar voor passerende voetgangers, fietsers en automobilisten, helemaal onder de huidige weersomstandigheden. Tijdens de werkzaamheden werd het verkeer omgeleid. De operatie verliep probleemloos, al zorgde de aanblik van de gevelde reus bij de aanwonenden voor gemengde gevoelens. De boom was gedurende vele jaren immers beeldbepalend in de straat.