Wethouder Ruud van Leeuwen: ‘Niet alles moet ‘model’ zijn’

Dalfsen/Nieuwleusen - „We wonen in een bevoorrechte omgeving en dat moeten we zo houden.” Deze uitspraak doet wethouder Ruud van Leeuwen tijdens een gesprek over de biodiversiteit in de gemeente Dalfsen.

Nu staat dit onderwerp weer hoger op de prioriteitenlijst van ons land en ook bij de gemeente Dalfsen. De oorzaken hiervoor zijn bekend: de stikstofcrisis, de monoculturen, de achteruitgang van het buitengebied qua beplanting en weidevogels. De ingrepen van menselijk handelen worden steeds duidelijker waarbij economische groei het belangrijkste uitgangspunt is.

Wethouder Ruud van Leeuwen is van beroep bioloog en docent en hij stelt over de problematiek: „In Nederland zijn we sterk om alles naar onze hand te zetten. Een rivier loopt niet goed. Dat kunnen wij beter. We hebben door al onze bemoeienissen het evenwicht duidelijk verstoord. Dat proberen we nu te keren en daar werken we aan.” Wel voegt hij daar aan toe dat dit een lang proces wordt en niet in een paar jaar is geregeld.

Als praktische uitvoeringen zien de burgers de veranderingen langs de Van Dedemsweg en de Jagtlusterallee. Stroken in de bermen zijn afgegraven en lijken nu perceeltjes zwarte grond, maar wie goed kijkt ziet iele planten en struiken in de vele perceeltjes staan.

Beleidsmedewerker openbare werken Coranne Zwijnen legt uit: „Aan de Van Dedemsweg is onder meer de sleedoorn geplant met als bedoeling de sleedoornpage te lokken om te komen. De mix aan inheemse heester is goed voor inheemse fauna, met name voor insecten. Daarnaast hebben we ook reliëf aangebracht, zodat er op een klein gebiedje toch wat meer variatie ontstaat in droge en nattere plekken of schalere en rijkere grond. Dit komt ook ten goede aan de hoeveelheid soorten fauna die in de beplanting kunnen schuilen of nestelen.”

Minder grasmaaien

In Nieuwleusen is men vorig jaar gestart om minder te maaien oftewel insectvriendelijk te maaien. Er zijn in buurten stroken met bloemen gezaaid in de grote grasvelden. Deze aanpak is niet door alle inwoners met gejuich ontvangen. “We hebben best veel reacties ontvangen van bewoners die deze aanpak niet waarderen en het een rommelig aanzicht vinden als de bloemen zijn uitgebloeid”, stelt Coranne Zwijnen. “We moeten meer uitleg geven en nog duidelijker vertellen over onze bedoeling.”

„Misschien moeten we voor een gebied de nadruk leggen op de terugkomst van een speciaal dier bijvoorbeeld een vlinder of een plant. De bewoners kunnen dan op gaan letten of dit ook lukt.” Betere informatie naar de burgers is wenselijk. Ook de duurzaamheidsorganisatie in de kernen werken aan meer draagvlak voor dit onderwerp.

„Dit is een langzaam proces”, zegt Ruud van Leeuwen over het proces van cultuurverandering. „De mensen willen tuinen netjes hebben, maar voor de natuur is het beter om de tuinen in de winter te laten voor wat ze zijn. Niet alles moet ‘model’ zijn.”

Verder verwijst hij naar het project Steenbreek waarbij de bewoners minder stenen om hun woningen aanbrengen en meer groen aanleggen om het hemelwater meer naar het riool te laten lopen.

Om het probleem van de eikenprocessierupsen proberen op te lossen is de gemeente gestart met de actie nestkastjes voor koolmezen, pimpelmezen en andere vogels. Er zijn door de medewerkers van ‘Dalfsen werkt’ 1.000 nestkastjes gemaakt. Bewoners konden zich aanmelden als ze belangstelling hadden. Na het bekend maken van de actie waren alle 1.000 nestkastjes binnen een dag gereserveerd. Uit die grote belangstelling blijkt wel de betrokkenheid van de bewoners voor hun woonomgeving.

De gemeente zet geld in voor de biodiversiteit. Het grootste deel komt uit de middelen voor groot onderhoud. Daarnaast is er jaarlijks 10.000 euro beschikbaar in het kader van de ‘motie bestuivers’ en inwoners kunnen een beroep doen op de ‘kansenpot’ voor zelf bedachte initiatieven.

 

Door Rieks Folkerts