Steenwijkse geeft vijfde boek uit: ‘Ouders doen ertoe’

Steenwijk - De Steenwijkse auteur Gerarda van der Veen komt met een nieuw boek. ‘Ouders doen ertoe’, is alweer het vijfde boek van Van der Veen die eerder bestsellers schreef als ‘Wegwijs in hooggevoeligheid’, ‘Gevoeligheid in de klas’ en ‘Het hoogstimulatieve kind’. Deze boeken zijn nog altijd toonaangevend bij de herkenning en begeleiding van hoogsensitieve kinderen.

‘Ouders doen ertoe’ gaat over het opvoeden van alle kinderen, maar weerspiegelt ook de expertise van de auteur met hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid. Van der Veen legt uit hoeveel baat hoogsensitieve en hoogbegaafde kinderen hebben bij een goede opvoeding, omdat een stevige innerlijke basis ieder ‘anders zijn’ kan dragen. Daarnaast werpt zij licht op de twee uitingen van gevoeligheid (hoogsensitief en hoogstimulatief) en geeft aan hoe een opvoedkundige aanpak zonder diepgang kan leiden tot gedrag bij kinderen dat lijkt op hooggevoeligheid, maar het niet is.

Als moeder van twee inmiddels volwassen dochters richt Van der Veen zich vooral op de opvoedkundige kant en in dit boek zet zij haar visie met betrekking tot opvoeding, gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen uit de pedagogiek en de ontwikkelingspsychologie, helder en inzichtelijk neer.

Behoeften

„Ouders begrijpen meestal heel goed dat kinderen qua onderwijs bepaalde behoeften hebben. Het onderwijsaanbod moet aansluiten bij hun leergierigheid en leercapaciteiten, anders kan ongewenst of passief gedrag een signaal zijn dat kinderen behoefte hebben aan méér dan het onderwijs hen biedt”, aldus Van der Veen.

„Ouders zijn er vaak minder goed van op de hoogte dat kinderen ook qua opvoeding behoeften hebben. De huidige samenleving is dynamisch, veeleisend en gecompliceerd. Kinderen hebben nogal wat vaardigheden nodig om hun plek in het leven in te kunnen nemen en alleen via een goede opvoeding kunnen zij zich die eigen maken. Mist de opvoeding diepgang, dan kan ongewenst of passief gedrag een signaal zijn dat kinderen behoefte hebben aan méér dan de opvoeding hen biedt.”

Dynamische wereld

Dit boek wil duidelijk maken dat ouders ertoe doen. In de huidige dynamische wereld, waarin vooral succeservaringen tellen en iedereen het ook nog leuk moet hebben, maakt de kwaliteit van de opvoeding alle verschil. Gerarda van der Veen legt uit waar een goede opvoeding aan voldoet en hoe die ervoor zorgt dat kinderen het leven – hoe dynamisch en veeleisend ook – aan kunnen en er ook nog wat van weten te maken.