Stichting Op Kop plaats acht AED’s

Giethoorn Stichting Op Kop heeft AED’s (Automatische Externe Defibrillator) geplaatst op een achttal locaties waar sprake is van een duurzame onderwijsvoorziening. „Wij willen goed zorgen voor onze medewerkers, de leerlingen en hun ouders. Tegelijkertijd ziet het bestuur voor openbaar basisonderwijs in Steenwijkerland en Zwartewaterland de school als een belangrijk middelpunt in de lokale samenleving”, laat de stichting weten.

Vanuit deze maatschappelijke betrokkenheid heeft de stichting dan ook oog voor de mensen in de directe omgeving van de school. Dat waren de redenen om rondom iedere school te inventariseren of er een AED in de directe nabijheid van de school aanwezig was. De AED is van groot belang voor de reanimatie van mensen met een acute hartstilstand.

Plaatsing

De inventarisatie heeft geleid tot een plaatsing op een achttal locaties waar sprake is van een duurzame onderwijsvoorziening. Er zijn onder andere AED’s geplaatst bij OBS Burg. De Ruiterschool (Kuinre) OBS De Voorpoort (Vollenhove), OBS Arembergschool (Zwartsluis) en OBS Emmaschool en OBS Samensprong (beiden Steenwijk). Op een aantal andere scholen was al een AED beschikbaar.

Altijd toegankelijk

De AED’s zijn uitgerust met een kind- / babyknop, wat voorkomt dat electroden moeten worden gewisseld wanneer een kind gereanimeerd dient te worden. De AED’s zijn geplaatst aan de buitenzijde van de school, waardoor deze 24/7 toegankelijk zijn. Iedere AED-kast is voorzien van een pincode. Omstanders worden op de volgende wijze geïnformeerd over de plaats van een AED: er wordt een Whatsapp-bericht vanuit de database van HartslagNu verstuurd naar de omstanders die de hulpdiensten hebben gealarmeerd. Dit bericht wordt naar alle aangesloten burgerhulpverleners (in de buurt van het slachtoffer) verzonden. In dit bericht staat de locatie van het slachtoffer; de locatie van de dichtstbijzijnde AED en de toegankelijkheid van de AED (pincode).

Daarnaast zal de pincode uiteraard op de scholen zelf bekend zijn, zodat de kast op ieder gewenst moment geopend kan worden. Het schoolbestuur verzorgt de aanmelding van de AED’s bij Hartslag.nu.

Training

De laatste stap volgend op de plaatsing is het initiatief om op iedere school in ieder geval één persoon een training te laten volgen voor het gebruik van de AED. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de scholing van bedrijfshulpverleners op de scholen.