Waterschap houdt verhoging heffingen beperkt

Regio - Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOdelta) verhoogt de heffingsopbrengsten dit jaar met respectievelijk 3,2% (watersysteemheffing) en 1,2 (zuiverings- en verontreinigingsheffing).

Daarmee is de verhoging van de systeemheffing lager dan die van 15 van de andere 21 waterschappen. Bij het waterschap Limburg en dat in Friesland stijgen de opbrengsten het hardst in 2020. Waterschap Limburg raamt bijna 16 procent meer opbrengsten voor de watersysteemtaak en bijna 9 procent meer voor de waterzuiveringstaak.

De verhoging van de zuiverings- en verontreinigingsheffing is zelfs de op twee na kleinste verhoging van alle waterschappen. Hollandse Delta verhoogt deze heffing met 10,8%. De Stichtse Rijnlanden is de enige die de heffing verlaagt (-0,9%).

De Nederlandse waterschappen verwachten in 2020 ruim 3 miljard euro te innen aan heffingen; 4,6 procent meer dan in 2019. Dit meldt CBS op basis van begrotingscijfers van de waterschappen.

(de tekst gaat verder onder de afbeeldingen)

 

Waterschappen hebben twee hoofdtaken: de watersysteemtaak en afvalwaterzuivering. De kosten die waterschappen hiervoor maken, dekken zij grotendeels uit twee specifieke heffingen.

De opbrengst van de watersysteemheffing stijgt met 5,2 procent naar 1,6 miljard euro. Hiermee zorgen waterschappen voor bescherming tegen hoogwater en wateroverlast, en voor voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit.

De opbrengst van de zuiveringsheffing, voor de zuivering van afvalwater, stijgt in 2020 met 4,0 procent naar 1,4 miljard euro. Voor beide hoofdtaken is dit de hoogste stijging sinds invoering van het huidige belastingstelsel in 2009.

Nederland telt 21 waterschappen in 2020 (in 1953 waren dat er nog 2,6 duizend). Deze waterschappen beheren bijna 18 duizend kilometer waterkeringen en 225 duizend kilometer waterlopen. Daarnaast zuiveren zij 2 miljard kubieke meter afvalwater in 327 zuiveringsinstallaties. Vijf waterschappen beheren ook nog eens 6,6 duizend kilometer wegen en duizend kilometer fietspaden.