Christine Wijshake uit Vledder per 1 maart directeur Beheerautoriteit Waddenzee

Christine Wijshake uit Vledder wordt 1 maart directeur Bestuur van de Beheerautoriteit Waddenzee bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Christine Wijshake is sinds 2007 eigenaar van Gewoon Wijs, een bureau voor interim-management en coaching. Tot 1 januari was zij als projectleider betrokken bij het samenwerkingsverband Natuer mei de Mienskip in Friesland.

Ze gaat bij de Beheerautoriteit Waddenzee nadrukkelijk samenwerken met Marre Walter. Zij wordt directeur Beheer van de Beheerautoriteit Waddenzee

De Beheerautoriteit Waddenzee is samen met de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen opgericht door de ministers van LNV en Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Deze partijen zijn ook de opdrachtgevers van de twee directeuren.

Doel van de Beheerautoriteit is te komen tot een beter samenhangend en afgestemd beheer van het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee op het gebied van natuur-, vis- en waterbeheer.

De directeuren geven van 1 maart leiding aan een compacte eenheid die gevestigd is in Leeuwarden.