Wel huizen, geen statushouders: Drentse en Groningse gemeenten halen taakstelling van 2019 niet

De woningen die zijn toegewezen aan statushouders worden niet gevuld. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wijst onvoldoende mensen toe.

Gemeenten in Groningen en Drenthe hebben een taakstelling om voldoende statushouders van een woning te voorzien. Veel gemeenten kampen met een achterstand. Ze hebben minder statushouders gehuisvest dan de bedoeling was in 2019. De oorzaak? Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (coa) wijst de gemeenten niet genoeg mensen toe.

Achterstand

In Drenthe lopen alleen Assen en Tynaarlo in de pas met de doelen. In plattelandsgemeenten De Wolden en Midden-Drenthe is de achterstand opvallend hoog. In Groningen ligt de gemeente Appingedam voor op de taakstelling van 2019. De gemeenten Delfzijl en Loppersum lopen juist fors achter.

,,We hebben genoeg woningen beschikbaar, maar krijgen geen mensen toegewezen van het COA”, zegt wethouder Dennis Bouwman (PvdA) van Midden-Drenthe. ,,Sinds de taakstelling is ingevoerd hebben we altijd netjes de doelen gehaald.” Nu lukt dat voor het eerst niet.

Te weinig statushouders

Appingedam, Delfzijl en Loppersum ruilen de taakstellingsdoelen onderling uit. De versterkingsopgave in het gebied maakt het soms lastig om woningen beschikbaar te stellen voor statushouders. De samenwerking zorgt voor flexibiliteit, zodat de doelen van het Rijk toch gehaald kunnen worden. Maar ook hier lukt dat niet doordat het COA te weinig statushouders toewijst.

Overigens blijven woningen niet leeg staan. Als het COA geen statushouders toewijst, worden de woningen gewoon verhuurd.

Woordvoerder Werner van Bastelaar van het COA herkent het probleem. De oorzaak ligt volgens hem vooral in het feit dat er landelijk wordt gewerkt aan een inhaalslag. Gemeenten die structureel, meestal door de krappe woningmarkt een forse achterstand hadden, krijgen nu extra statushouders toegewezen. Daardoor krijgen noordelijke gemeenten minder statushouders toegewezen.

Emmen werkt achterstand weg

De provincies zien toe op de huisvestingsopdracht van de gemeenten. De gemeente Emmen kreeg vorig jaar van Drenthe een tik op de vingers vanwege een toenemende achterstand. ,,De toezichthouders hebben er toen bij het ministerie op aangedrongen om de taakstelling te verlagen, dat is ook gebeurd”, zegt een woordvoerder van die gemeente. De achterstand in Emmen is inmiddels weggewerkt. ,,We hebben met het COA afgesproken dat gezinnen die hier in de gezinsopvang van het COA verbleven aan onze gemeente werden gekoppeld. Dat is in veel gevallen gebeurd.”

In gesprek met het COA

Bij de koppelingen vanuit het COA wordt gekeken naar de kans op succesvolle integratie. Onderdeel daarvan zijn bijvoorbeeld baankansen in de regio. En die zijn er, in plattelandsgemeenten, vaak minder dan in de Randstad. ,,We proberen met algoritmes betere koppelingen te maken. Er wordt aan gewerkt, maar ik zeg niet dat we er al helemaal zijn”, zegt Van Bastelaar.

Wethouder Bouwman van Midden-Drenthe zegt dat de huisvestingsopdracht lang niet meer ter tafel is geweest bij het overleg van alle Drentse wethouders. ,,Omdat het lang goed ging. De vraag is nu wel hoe reëel de taakstelling is. Als die achterstand blijft, zullen we in Drents verband in gesprek gaan met COA en provincie.”