Unieke samenwerking Mackayschool en Cosis krijgt vervolg

Meppel - Veel leerlingen van de Mackayschool gaan rond hun achttiende naar een werkplek binnen de dagbesteding van Cosis. Om alvast wat ervaring op te doen en om te zien waar voorkeuren en talenten liggen krijgen ze de gelegenheid om in de praktijk kennis te maken met hun eventuele toekomstige werkplek. En op hun beurt kunnen deelnemers van Cosis weer terug naar school.

De leerlingen van de Mackayschool, speciaal onderwijs voor kinderen met een verstandelijke beperking, hebben in twee blokken van tien dagdelen stage gelopen op de werkafdelingen van Cosis aan de Eekhorstweg in Meppel. Omdat daardoor in het onderwijs zo nu en dan plaats vrij kwam hebben deelnemers van Cosis op hun beurt de plek van de leerlingen ingenomen.

Frans Nijstad is teamcoördinator bij Cosis. „Individueel komen leerlingen, als ze de school moeten verlaten, zich wel oriënteren binnen onze locaties, maar we hebben gedacht dat als we ze op de leeftijd van 14 tot 16 jaar al enigszins vertrouwd kunnen maken met hun toekomstige werkplek, de overgang uiteindelijk wat makkelijker zal gaan”, vertelt hij. „De samenwerking biedt ook voor onze cliënten een mogelijkheid, want op de momenten dat de leerlingen door ons in hun werk begeleid worden heeft een leerkracht van de Mackayschool de handen vrij om aanvullende scholing aan onze mensen te geven. We hebben intern geïnventariseerd wat onze cliënten zouden willen leren. Daar kwamen twee speerpunten uit voort, namelijk onderhoud en bijspijkeren van lezen en schrijven en een stuk wereldoriëntatie. Terwijl de leerlingen aan het werk zijn, krijgen in een ander lokaal aan de Eekhorstweg twee keer negen volwassen cliënten van Cosis les.”

Op maat

Verdeeld over de afdelingen bij Cosis doen, onder begeleiding, leerlingen inpakwerk of sorteerwerk. Eén leerling loopt mee in de catering en helpt bij het was opvouwen. Scholier Jan Willem krijgt uitgelegd hoe je met een elektrische figuurzaag een mooi werkstuk maakt. Een paar deuren verder is Ingrid Bruijne, leerkracht van Mackayschool, met een groep Cosis-cliënten aan het praten over de storm Ciara.

Ingrid: „Ik ben erg enthousiast over de samenwerking tussen de Mackayschool en Cosis. We zien onze leerlingen met de week zelfstandiger worden en het is leuk om te zien dat ze op een andere manier ondersteuning vragen. Ik vind het ook leuk om de cliënten van Cosis les te geven. Het is heel erg op maat, want ik probeer zo veel mogelijk bij ieders individuele interesse en niveau aan te sluiten. Ik denk dat het erg belangrijk is dat de vaardigheden van de cliënten op een praktische manier bijgehouden worden. We moeten allemaal zo gewoon mogelijk kunnen functioneren in een samenleving die van je vraagt om te kunnen zien hoe laat het is, je geld te gebruiken en boodschappen te kunnen lezen. Daarom is deze uitwisseling van leerlingen en cliënten ook zo waardevol.’

Win-win

Wolter Salomons zit al snel klaar in de klas bij Ingrid. „Wie had nou gedacht dat ik op mijn 50ste nog in de schoolbanken zou zitten”, vertelt Wolter. „Ik vind het erg leuk. Ik kan extra oefenen met lezen en rekenen en het nieuws wordt uitgelegd zodat ik ook het journaal op tv veel beter begrijp.’

‘De eerste periode is net afgesloten en we hebben iedereen een certificaat gegeven omdat ze de lessen of de stage goed hebben afgerond”, zegt teamcoördinator Frans Nijstad. „Omdat het een duidelijke win-winsituatie is gebleken hebben we al snel besloten in de toekomst met dit project door te gaan. Het is gewoon belangrijk om verbindingen en samenwerking aan te gaan met instanties waar je qua doelgroep samen mee te maken krijgt. Het hoeft helemaal niet zo te zijn dat alle leerlingen die stage komen lopen ook daadwerkelijk bij Cosis terecht komen, maar mocht de vervolgplek bijvoorbeeld het vrije bedrijf zijn, dan kunnen we een belangrijke rol vervullen in het rijp maken voor eventueel een andere baan. Voor onze doelgroep kan een overstap van school naar werk best enorm zijn en is het voor het welslagen in de toekomst goed om die overgang iets geleidelijker en met iets meer ondersteuning te laten verlopen.”