CDA Overijssel bezorgd om passeren omwonenden zonnepark

Wanneperveen - Het CDA Overijssel bemerkt dat omwonenden zich voelen overvallen door het plan voor een zonnepark aan de Veneweg in Wanneperveen, grenzend aan het natuurgebied De Wieden. Ze zijn er ook niet blij mee. Dat geldt ook voor Natuurmonumenten.

CDA-Statenlid Wim Duitman vindt dat er bij plannen in het kader van de energietransitie meer oog moet zijn voor burgerparticipatie. Hij stelt daarom een aantal vragen aan Gedeputeerde Staten welke rol de provincie daarbij kan spelen, ook met het oog op de Regionale Energie Strategie (RES) waarmee ook in West-Overijssel duurzame energie wordt opgewekt via zon en wind. Ook wil Duitman weten of de provincie Overijssel op enigerlei wijze betrokken is bij het project vlakbij het Natura2000-gebied De Wieden.