Wat betekent de Vecht voor de Dalfsenaar?

Dalfsen - De ChristenUnie en de Partij van de Arbeid in de gemeente Dalfsen willen van de inwoners weten hoe ze over de rivier de Vecht denken en hoe ze de rivier zien bij het dorp. De partijen houden op woensdag 26 februari een infoavond in De Trefkoele over De Vecht. Het thema van de avond is “De Vecht verbindt”. De bijeenkomst begint om 19.45 uur. Iedereen heeft volgens de partijen een eigen gevoel bij de rivier.

De avond start met een drietal korte introducties vanuit de thema’s waterveiligheid, natuur en verkeer & economie. Al deze thema’s zijn van belang om een toekomstbeeld te vormen over de Vecht bij Dalfsen. Waterschapbestuurder Breun Breunissen van Drents Overijsselse Delta vertelt over hun plannen rond Dalfsen. Hoe voorkomen we dat we natte voeten krijgen? Ecoloog Evert Ruiter geeft informatie over de natuur in het Vechtdal . Hoe zit het met de diversiteit van flora en fauna? Verder praat Peter Hermens namens Landschap Overijssel over de aantrekkelijkheid van het aanzicht van het dorp en over verkeer.

Vervolgens gaat hij met de deelnemers van deze avond ideeën voor toekomstige ontwikkelingen ophalen. Iedereen krijgt volop de gelegenheid z’n dromen in te brengen.

Beide fractievoorzitters uit de gemeenteraad van de organiserende partijen gaan aan het einde van de avond kort in op de oogst van de bijeenkomst en hoe ze hiermee verder willen gaan.