Ondernemen in Meppel: Judith Veldhuis-Lampe
Door Judith Veldhuis-Lampe

De voetbaltrainer

Arie was een voetbaltrainer van niveau. Hij trainde de talenten. De grote talenten, of in ieder geval, zij die dat in de visie van de ouders waren. En omdat Arie commercieel ook handig was bedacht hij een mooi concept: de TalentenTeams. Groepjes talenten kregen – tegen bijbetaling – extra lessen in een aparte trainingsgroep.

Talent versterkt talent, zo was de gedachte. En daar had Arie wel een punt, want zijn concept was een succes. De plaatselijke voetbalclub ABV (Altijd Blijven Voetballen) had interesse in Arie en zijn concept, en bood hem een arbeidsovereenkomst aan. Dat legde ook ABV geen windeieren, want 124 nieuwe leden meldden zich al snel aan voor Arie’s TalentenTeams.

ABV moest eigenlijk ook wel iets doen, want financieel ging het niet zo goed. Arie en zijn concept kwamen als geroepen; dit zou de impuls zijn waarmee de club kon worden gered. Alleen 124 extra leden was nog wel weinig en de club had het zwaar. Zo zwaar dat salarissen niet meer betaald konden worden. En dus ook Arie niet.

Maar Arie, de beoogd redder van de club, die liet het er niet bij zitten. Hij stuurde alle trainers en ouders berichten via whatsapp en mail, waarin hij melding maakte van de financiële puinhoop bij de club. Dit schoot ABV in het verkeerde keelgat: Arie werd ontslagen en de toegang tot de club werd hem ontzegd. Opnieuw benaderde Arie de ouders, hij mailde dat hij in eigen beheer de TalentenTeams wilde trainen bij een andere club.

ABV was woest, en wilde dat Arie zou ophouden met het geven van deze informatie en het benaderen van leden. Want, zo vond ABV, Arie benaderde de spelers om ze te bewegen naar een andere club te gaan, alleen maar om ABV ten gronde te richten. Dat kon zomaar niet; een kort geding volgde.

En daar bleek dat ABV een cruciale fout had gemaakt: ze hadden immers Arie op staande voet ontslagen en de toegang ontzegd. Arie moest de spelers wel benaderen om de TalentenTeams, zijn eigen concept nota bene, te kunnen trainen. En geen mededelingen meer doen? Dat vond de rechter te algemeen. ABV had onvoldoende concreet gesteld en onderbouwd wat er nu precies zo onrechtmatig was. De vorderingen werden afgewezen, en Arie kon gewoon blijven voetballen met zijn TalentenTeams.