Impuls voor Regio Zwolle is ook goed voor Meppel

Meppel / Zwolle - De 22,5 miljoen euro die het kabinet investeert in Regio Zwolle, betekent ook goed nieuws voor Meppel. „De toezegging is een bevestiging dat we met alle partners in de regio Zwolle goed bezig zijn”, reageert burgemeester Richard Korteland op het nieuws.

Als onderdeel van de regio Zwolle staat Meppel ook genoemd, en wel met de voorbereiding van de realisatie van een circulair havengebied Meppel. Het gaat om het uitbreiden van de aanwezige circulaire economie in de haven van Meppel. Er worden naast natte terreinen ook droge, niet haven gebonden bedrijventerreinen in Meppel duurzaam ontwikkeld. Er is een streven om te komen tot een 100 procent zonne-energie dakbedekking. Ook wordt er gewerkt aan het faciliteren van vernieuwende aandrijving voor binnenvaartschepen, zoals waterstof. In samenwerking met NICE (Noordlijk Innovatielab Circulaire Economie) en het bedrijfsleven worden vernieuwingen gestimuleerd.

Behalve de havenontwikkeling is voor Meppel de toekomstbestendige arbeidsmarkt van belang. Gezamenlijk wordt ingezet op betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Daarbij worden de middelen van de regiodeal zo goed mogelijk benut.