Cyclomedia maakt panoramafoto’s in De Wolden

Zuidwolde De komende weken gaat het bedrijf Cyclomedia uit Zaltbommel in de gemeente De Wolden 360 graden panoramafoto’s maken. Hiervoor rijden speciaal uitgeruste voertuigen over alle openbare wegen. In bepaalde gevallen is het noodzakelijk dat over voet- en fietspaden wordt gereden. De gemeente heeft ontheffing verleend.

De foto’s worden door de gemeente onder meer gebruikt bij het beheer van de openbare ruimte, de ontwikkeling van ruimtelijke plannen, het afgeven van vergunningen, het beheer van basisregistraties en WOZ-taxaties. Daarbij gelden strikte voorwaarden die de privacy waarborgen. Zo worden de foto’s geblurd, niet op internet gepubliceerd of op een andere wijze openbaar gemaakt.

Bezwaar

CycloMedia heeft haar activiteiten aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Wie informatie wenst of wellicht bezwaar aan wil tekenen, kan terecht op www.cyclomedia.nl of bij Ulfert Huizinga, medewerker Geo-Informatie van de gemeente.