Gemeente De Wolden houdt informatieavond over nieuwe mfa

Zuidwolde Om alle inwoners van de gemeente De Wolden en die van Zuidwolde in het bijzonder op de hoogte te brengen van de stand van zaken rond de multifunctionale accommodatie in Zuidwolde, wordt op woensdag 4 maart een informatiebijeenkomst gehouden.

Ter voorbereiding van de bouw is de gemeente recentelijk gestart met een Europese aanbesteding ten behoeve van de architectonische, bouwkundige en constructieve ontwerp werkzaamheden. Dit betreft een niet-openbare aanbestedingsprocedure.

De avond begint om 20.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.