Bedrijven ruziën om afsluiting Burgemeester Janssenstraat Staphorst

Den Haag/ Staphorst - Is het toch openhouden van een stukje van de Burgemeester Janssenstraat in Staphorst een terecht besluit? De Raad van State gaat zich daar nu over beraden op verzoek van metaalbedrijf Dulasta.

De kwestie is uitgegroeid tot een gevoelige zaak, waarbij de vraag is of de gemeente niet eerder de regie had moeten grijpen. Nu staat Dulasta recht tegenover metaalbedrijf Mubo en de juridische strijd tussen die twee is helemaal losgebarsten.

Aanvankelijk wilde de gemeente de hele straat aan de openbaarheid onttrekken. Zo zag Dulasta de kans om de weg bij zijn bedrijfsterrein te betrekken. Dat is zeer gewenst, omdat daar een kraanwagen moet kunnen werken.

Maar voorwaarde voor het opheffen van de straat was wel dat de ondernemers aan die straat daarmee instemden. Mubo ligt nu dwars en dat heeft tot gevolg dat de gemeente besloten heeft om maar een deel van de straat op te heffen. Een ander deel van ongeveer 55 meter lengte blijft openbaar. Dat is nodig voor enkele uitritten die Mubo daar wil hebben, naast een uitweg op de Westparallelweg.

Volgens Dulasta was eerder door de gemeente vastgelegd dat dit bedrijf het laatste deel van de weg zou kopen van Mubo. Maar Mubo stelt dat Dulasta niet alleen het laatste deel van de weg, maar ook een ander stuk grond van haar zou kopen. En daar verzet Dulasta zicht tegen. „Dat de carrousseltransactie uiteindelijk niet is voltooid, heeft Dulasta enkel en alleen aan zichzelf te wijten”, zegt de advocaat van Mubo. Maar volgens Siebrand Maakal, advocaat van Dulasta, blijkt uit documenten dat alleen de weg zou worden gekocht.

Hakken in het zand

Inmiddels zijn de hakken verder in het zand gezet. Mubo heeft een vergunning aangevraagd om op het niet aan Dulasta verkochte stuk grond een nieuw bedrijfspand neer te zetten. Dulasta heeft daartegen bezwaar gemaakt en die procedure loopt nog.

Volgens de voorzitter van de Raad van State is er een flinke juridische knoop ontstaan. Overigens moet de Raad alleen maar kijken of de gemeente terecht heeft besloten om maar een deel van de weg af te sluiten. Dulasta vindt dat daar geen enkele reden voor is.

Aanvankelijk had Mubo daar ook geen probleem mee. Afvalverwerker Albert Talen huurde toen die grond en die zou geen bezwaar hebben tegen de opheffing van de weg. Later bleek dat die wel degelijk bezwaren had. Toen is bij Mubo ook twijfel ontstaan over de opheffing van de weg. Inmiddels is Albert Talen van het toneel verdwenen en wil Mubo daar dus zelf gaan bouwen. Volgens Tulaska ligt Mubo alleen maar dwars, omdat die een hoge prijs wil hebben voor zijn grond.

De Raad van State oordeelt over zes weken.