Wethouder diep door het stof over proces 'convenant'

Diever - Wethouder Jelle de Haas ging vanavond door het stof tijdens de vergadering van de gemeenteraad. Gedreven door eigen enthousiasme had volgens hem het college de raad niet betrokken bij de totstandkoming van het convenant Gewasbeschermingsmiddelen. Hij bood daarvoor zijn excuses aan.

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de bollenteelt in Westerveld blijft de gemoederen bezighouden. Omwonenden van gebieden waar de middelen worden gebruikt, maken zich al jaren grote zorgen. En dat het onderwerp in Westerveld nog steeds erg leeft, bleek dinsdagavond maar weer eens. Zowel in de raadszaal als in de publiekshal van het gemeentehuis in Diever hadden zich veel bezorgde burgers verzameld. Volgens hen wordt er door de bloementelers veel gif gesproeid. En dat gif kan zich makkelijk verspreiden over omliggende huizen en tuinen.

Al langere tijd bestaat er de wens om te komen tot afspraken tussen gemeente, telers en inwoners. Bijvoorbeeld over spuitvrije zones. Het college dacht met het opstellen van het convenant Gewasbeschermingsmiddelen die wens ingewilligd te hebben. Immers door afspraken op het gebied van respect, integriteit, professionaliteit, veiligheid, gedrag, openheid en innovatie op papier te zetten, zouden de onderlinge verhoudingen met de bloembollentelers in de gemeente verbeterd worden. Het college schopte echter met het ondertekenen van het convenant tegen het zere been van verschillende raadsfracties. Met name die van Progressief Westerveld en de PvdA. “Het college heeft partij gekozen voor de telers door tijdens het opstellen van het convenant mensen buiten te sluiten”, zo sneerde fractievoorzitter Michiel van de Kasteelen van Progressief Westerveld.

Wethouder Jelle de Haas benadrukte dat het convenant ‘niet in beton was gegoten’. Met andere woorden, aanvullingen, verbeteringen en kritische opmerkingen zouden nog verwerkt kunnen worden. Wat Progressief Westerveld erg stoorde was dat er bij het opstellen van het convenant kritische partijen buitengesloten waren. De Haas ontkende dit, al was zijn verweer niet heel sterk. Zeker waar het de burgers betrof die bij het opstellen van het document hun zegje hadden gedaan. Die burgers waren volgens De Haas betrokken geraakt ‘als gevolg van een goed contact met de telers in hun omgeving’.

Voor de raadsleden was het lastig om niet teveel in detail te treden over de inhoud van het convenant. De interpellatie die Progressief Westerveld had aangevraagd betrof namelijk het proces van de totstandkoming van het convenant en niet de hierin gemaakte afspraken. Die komen in een volgende bijeenkomst aan de orde.