Wethouder diep door het stof voor overhaast convenant dat leliegif in Westerveld moet beteugelen

Alweer heeft de lelieteelt voor verhitte gemoederen gezorgd in de gemeenteraad van Westerveld. En alweer puilde daarbij zowel de tribune als de publiekshal van het raadhuis uit.

Dinsdagavond lag het kakelverse convenant op tafel dat binnen de gemeente het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de bollenteelt moet verminderen. De inkt van het stuk, dat maandag definitief werd, was amper droog.

Verantwoordelijk wethouder Jelle de Haas (Gemeentebelangen) kreeg er van diverse raadsfracties voor onder uit de zak. Het CDA, ‘verbijsterd’ dat de gemeenteraad volledig was gepasseerd, waarschuwde dat het convenant de gemeente in de weg zal gaan liggen. De PvdA kondigde aan de overeenkomst naast zich neer te zullen leggen. Progressief Westerveld vroeg de wethouder door middel van een uitvoerige interpellatie naar het naadje van de kous: hoe was deze onzalige overeenkomst precies tot stand gekomen?

Bollenteelt al jaren hoofdpijndossier

Het is al jaren een hoofdpijndossier: de bollenteelt in Westerveld. In deze gemeente worden relatief veel hectares grond gebruikt voor het kweken van leliebollen. Omwonenden maken zich zorgen over het royale gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in deze teelt.

De bollenkwekers op hun beurt houden vol dat ze zich bij het spuiten aan alle wettelijk normen houden: het toegepaste gif zou geen kwaad kunnen voor de gezondheid. Maar deze normen zijn te ruim, brengen de tegenstanders daar weer tegen in.

Spuitvrije zones van 20 meter

Om deze laatste groep tegemoet te komen, is er de afgelopen tijd samen met de sector gesleuteld aan een convenant. Hierin zijn diverse beperkende afspraken voor de lelieteelt opgenomen. Het stuk werd maandag ondertekend door onder anderen wethouder Jelle de Haas, in Westerveld actieve bollenboeren en hun belangenorganisaties en toeleveranciers. Afgesproken is bijvoorbeeld dat rond bebouwing voortaan een spuitvrije zone komt van 20 meter.

Lokale burgerinitiatieven als Bollenboos en Meten = Weten, die het ‘gif’ in de bollenteelt aanmerkelijk strenger willen aanpakken, zijn net als de raad niet in het convenant gekend. Zodra ze lucht kregen van het buiten hen om opgestelde stuk, stonden ze op hun achterste benen. Al voor de raadsvergadering sprak ook Progressief Westerveld van ‘dit olifant-in-de-porseleinkast-convenant’ en ‘een convenant dat de samenleving verder verscheurt dan nu al het geval is’.

‘Deze afspraken zullen niets veranderen’

PvdA-er Jan Puper gaf wethouder De Haas dinsdagavond eerst even het voordeel van de twijfel: ,,Hij zal dit met de beste bedoelingen hebben gedaan.” Maar de PvdA voelt zich niet gehouden aan afspraken die, zoals Puper zei, ‘eenzijdig zijn en daarom niets zullen veranderen’. Volgens Gerjo Ballast (CDA) heeft De Haas met het convenant ‘zijn hand overspeeld’.

De wethouder zelf bleek geschrokken van de storm van kritiek, die dus al ruim voor de raadsvergadering was opgestoken. De raad had er ook weinig begrip voor dat De Haas niet met ondertekening van het convenant had willen wachten tot na dinsdag. Hij ging uiteindelijk diep door het stof, bood zijn excuses aan voor de gekozen procedure en de haast en herhaalde een aantal keren dat de overeenkomst ‘niet in beton is gegoten’. De Haas: ,,Dit is slechts een eerste aanzet tot een breed gedragen convenant.” Alles goed en wel, reageerde CDA-er Ballast meteen, maar deze overeenkomst is wel voor vijf jaar afgesloten.

Motie van treurnis haalt het niet

Michiel van de Kasteelen (Progressief Westerveld) nam geen genoegen met de knieval van de wethouder en bracht een motie van treurnis in. Die kreeg alleen steun van de vier eigen fractieleden.

Onder tijdsdruk besloot de raad in een volgende vergadering nader in te gaan op de inhoud van het nu gesloten convenant. Dat zal gebeuren aan de hand van een agendavoorstel van VVD en PvdA.