Gemeente Westerveld krijgt geen klachten over parkeerproblemen Koloniekerkje

De door de PvdA geschetste problematiek rondom het parkeren bij het Koloniekerkje in Wilhelminaoord is de gemeente Westerveld niet bekend. Op het gemeentehuis zijn volgens het college over dit onderwerp nog geen meldingen of klachten binnengekomen.

In een brief aan het gemeentebestuur maakte de PvdA onlangs melding van het feit dat geparkeerde auto’s rondom het Koloniekerkje in Wilhelminaoord voor onveilige verkeerssituaties zorgen. Het beheer van het Koloniekerkje is sinds een kleine vijf jaar in handen van de ambitieuze beheerders Michiel en José Bekkema. Het stel is er in korte tijd in geslaagd de kerk die eigendom is van de Maatschappij van Weldadigheid, aantrekkelijk te maken voor bruiloften, lezingen en concerten en uitvaarten.

Niet wenselijk

Fractieleider Jan Puper van de PvdA schreef in een brief aan de gemeente het lovenswaardig te vinden dat deze hardwerkende mensen op deze locatie zo’n mooie onderneming kunnen opbouwen. Maar dit succes heeft volgens Puper ook een keerzijde. „Het kerkje heeft met enige regelmaat zó veel bezoekers dat de parkeergelegenheid rondom de kerk aan de Koningin Wilhelminalaan te kort schiet. Dan wordt er langs de openbare weg geparkeerd en dat is met het voorbijrazende verkeer niet wenselijk.”

Oplossing

Puper had in zijn schrijven aan het college gevraagd op welke wijze het college stappen gaat ondernemen om te zorgen voor een veilige en werkbare oplossing voor iedereen. Het college schrijft dat het op dit moment ‘te voorbarig is om te spreken over oplossingen’. “We zullen eerst moeten onderzoeken of er inderdaad een probleem is en zo ja, hoe groot dat probleem is. Op basis daarvan kunnen we bepalen welke oplossingen er eventueel mogelijk zijn”, aldus het gemeentebestuur in antwoord op de vragen van de PvdA.