Jubileumboek 'KIOS 100 jaar' staat vol met mensen

Ruinerwold - De presentatie van het jubileumboek van korfbalvereniging KIOS was afgelopen weekend het hoogtepunt van de viering van het 100-jarig bestaan. Een boek waar de club trots op kan zijn, ook omdat het geen jubileumboek is als alle andere. In dit boek komen vooral korfbalgroene mensen aan het woord, leden, oud-leden, trainers, vrijwilligers, coaches en bestuurders.

„Het is geen geschiedenisboek. Op de eerste vergadering wil je nog een rangschikking maken, maar daarvan zijn we vlot afgestapt. Er zijn zóveel mensen bij de vereniging betrokken, KIOS bestaat uit heel veel personen en daarom hebben we die diversiteit willen weergeven. Het boek staat ook niet stijf van de foto’s”, legde Jannes Kuik zaterdag namens de redactiecommissie uit.

Kuik was al eerder bij een jubileumboek betrokken, tien jaar geleden met Johan Pekel. Nu maakte hij deel uit van een complete commissie die bestond uit Steven Koelma, Martijn Ziel, Diana Jalvingh-Kloosterman, Roelie Baas-Zwiers en weer Johan Pekel. „We hebben er een halfjaar over gedaan en hebben de laatste weken flink tempo moeten maken. Het was flink zoeken, want dit is niet ons dagelijkse werk.”

Oplage

Het boek is verschenen in een oplage van 500 exemplaren en telt 70 bladzijden. Er staan bijdrages in van voorzitter Ronald Wagter, burgemeester Roger de Groot en Irma Profijt-Doorlag, de KNKV Verenigingsadviseur, maar er is ook opgeschreven hoe KIOS alle volgende jubilea gaat halen. Daarin wordt teruggevallen op het beleidsplan 2014-2018, wat wel duidelijk maakt dat het tijd wordt voor een nieuw plan. Uit een sterkte-zwakteanalyse blijkt dat KIOS het moet hebben van samenwerking, maar ook dat een bedreiging de opkomst van damesvoetbal is alsmede de aanwezigheid van de landelijke topclub DOS’46 in de nabije omgeving. „Aangezien dit plan geschreven is in 2013 of 2014, vragen wij ons af of dit inderdaad nog bedreigingen zijn. We zijn reuze benieuwd naar eventuele nieuwe bedreigingen”, schetst de redactie.

Een zwakte die genoemd wordt is de scheve verhouding tussen dames en heren, in combinatie met de geringe actieve ledenwerving. De redactie stelt vast dat het best interessant kan zijn om de ledenaantallen van 1920 tot 2020 in kaart te brengen, waarbij dalingen in ledenaantallen verklaarbaar zouden moeten zijn.

Grote reünie

Met de verenigingszin zit het wel goed in Ruinerwold; het weekend had een geweldig feest moeten worden waar jong en oud reikhalzend naar uitkeek. Ze houden het allemaal tegoed en dat brengt de enige alinea in het boek ter sprake die er beter niet in had kunnen staan. Het is de goden verzoeken als je vooraf al meldt dat het jubileumjaar is afgesloten met een grote reünie, een receptie, een lezing door voetbalicoon Foppe de Haan en een groot afsluitingsfeest. „Al deze activiteiten vonden plaats in het dorpshuis”, aldus het dankwoord van de jubileumcommissie. Het is echter geen reden voor een herdruk, maar dat corona in een eventueel volgend jubileumboek opduikt, is wel duidelijk.