Advies buurtteam: vaker en langer bellen met vele ouderen in De Wolden

Het Buurteam De Wolden adviseert om vaker en langer te bellen met de vele ouderen en kwestbaren in de gemeente De Wolden.

Het team, bestaande uit wijkagenten, buurtwerkers, wijkbeheerders, bewonersconsulenten van de woningcorporatie en vertegenwoordigers van de geestelijke gezondheidszorg, maakt zich er zorgen over dat deze grote groep nu geen bezoek meer krijgt. ‘We hebben te maken met een uitzonderlijke situatie’, laten ze in een oproep horen. ‘We moeten er samen de schouders onder zetten. Ze hebben bijvoorbeeld ondersteuning nodig voor praktische zaken, zoals boodschappen doen’.

Hoogtepunt van de week

Het bezoek is vaak het hoogtepunt van de week, weet het buurtteam. ‘Deze ouderen en kwetsbaren kunnen daardoor sociaal geïsoleerd raken of zich eenzaam gaan voelen, vooral als ze minder digitaal vaardig zijn.’

Het team raadt tijdens het bellen aan om bij voorbeeld samen naar een televisieprogramma te kijken en de telefoon op luidsprekerstand te zetten. ‘Zo bent u op afstand toch verbonden’.

Op zoek naar ideeën

Andere aanbevelingen zijn het schrijven van kaarten en brieven, terwijl het team ook nieuwsgierig is naar andere ideeën om de eenzaamheid tegen te gaan. De bedoeling is om er een sociale kaart coronacrisis van te maken. Met als doel aanbieders van hulp te koppelen aan bestaande organisaties. Ideeën kan men delen met het buurtteam via: 0528 – 37 86 86 of buurtteam@dewolden.nl.