Ondernemen in Meppel: Judith Veldhuis-Lampe
Door Judith Veldhuis-Lampe

Corona, de 7 tips voor werkgevers

We ontkomen niet aan het onderwerp dat ons nu allemaal bezig houdt: corona. Vanuit onze expertise op het gebied van arbeidsrecht enkele tips voor alle werkgevers naar aanleiding van veel gestelde vragen.

#1 Neem maatregelen op de werkvloer op basis van de richtlijnen van het RIVM. Dus onder meer: houd afstand, reinig, was de handen en blijf thuis bij ziekteverschijnselen.

# 2 Geef duidelijke instructies. Het is belangrijk dat u als werkgever het personeel ook zo instrueert. Doe dit door instructies zichtbaar op te hangen, op het belang van naleving te wijzen en dit ook regelmatig te herhalen. Neemt een werknemer de maatregelen niet serieus? Tref dan maatregelen tegen deze werknemer.

#3 Maak thuiswerken mogelijk. Voor werknemers die niet per se iedere dag op de werkplek hoeven te zijn is thuiswerken een reële optie. Zorg als werkgever voor voldoende faciliteiten, zoals een laptop en internet.

#4 Wees flexibel. Ouders met jonge kinderen zien zich geconfronteerd met gesloten scholen en kinderopvang. Kinderen zijn en blijven de verantwoordelijkheid van de ouders. Niet komen werken vanwege de kinderopvang betekent in principe ook geen loon. Maar de werkgever die in deze uitzonderlijke situatie flexibel meedenkt, maakt wel het verschil. Denk aan aangepaste werktijden, werkblokken, gedeeltelijk verlof et cetera.

#5 Maak bijtijds gebruik van de maatregelen vanuit de regering. Denk aan het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid, uitstel van betaling van belastingen en de tijdelijke voorziening inkomensondersteuning zelfstandigen.

#6 Geef verlof: laat werknemers vakantiedagen opnemen, verleen zorgverlof bij zieke partners en/of kinderen, denk ook aan betaald of onbetaald ouderschapsverlof.

#7 Houd goed werkgeverschap en goed werknemerschap steeds in het achterhoofd. Het is geven en nemen, ook in arbeidssituaties, en juist in deze tijd is dat misschien belangrijker dan ooit. Vanzelfsprekend geldt dit niet alleen voor de werkgever, maar ook voor de werknemer. U mag van de werknemer dus het nodige verwachten.

We hopen u zo enige duidelijk te geven. Natuurlijk zijn we voor u bereikbaar als u vragen hebt over deze tips, maar ook voor het bespreken van de tien belangrijkste maatregelen die uw bedrijf nu moet treffen. U bereikt ons via kantoor (0522-245979) of mobiel (zie www.hallmans.nl).