Coronavirus legt politiek in Meppel tijdelijk stil

Meppel - De raadsvergadering van 26 maart en De Ronde van 2 april gaan niet door. Dat hebben de fractievoorzitters en de burgemeester unaniem besloten.

De reden mag geen verrassing meer zijn: Covid-19, ook al wel het coronavirus. Het maakt de beslissing niet minder bijzonder. De Gemeentewet schrijft voor dat de gemeenteraad alleen besluiten kan nemen in een vergadering. En die kan slechts geopend worden wanneer meer dan de helft van de raadsleden aanwezig is.

„Het is nu een uitzonderlijke en unieke situatie”, laat de gemeente weten. „Daardoor is de keuze gemaakt om enerzijds raadsactiviteiten op korte termijn tot en met 6 april te annuleren vanwege de maatregelen die van kracht zijn. Anderzijds moet de democratie blijven functioneren: de raad dient besluiten te kunnen nemen, met als uitgangspunt dat de besluitvorming ook onder de gegeven omstandigheden transparant en inzichtelijk moet zijn en blijven voor inwoners.”

Lange termijn

Het blijven functioneren van de democratie is een belangrijk uitgangspunt voor de fractievoorzitters. Daarom wordt er gekeken hoe raadsvergaderingen voor later dit jaar wel door kunnen gaan. Deze vinden dan, onder de huidige situatie, zonder publiek plaats. Toch zullen deze wel te volgen zijn voor publiek, via de live-uitzending die thuis te volgen is.

Voor 16 april staat de eerstvolgende vergadering op het programma: een raadscommissie. Een week later staat er weer een raadsvergadering gepland.

Naar verwachting zullen er enkel strikt noodzakelijke besluiten gevraagd worden van de raad tijdens deze periode. Ook betekent de huidige situatie dat een aanzienlijk aantal onderwerpen waarschijnlijk niet aan de raad voorgelegd zullen worden. Deze onderwerpen zullen later door de raad worden behandeld. Ook dit wordt nog nader besproken de komende tijd.

Vorige week donderdag, donderdag 12 maart, ging de raadscommissie nog wel door. Wel zeiden tien raadsleden af.

Stadhuis is dicht

Het stadhuis is vanwege de coronamaatregelen dicht tot zeker 6 april. Ook de werkzaamheden in het groen liggen stil en de camperplaats is gesloten. Bijeenkomsten, vergaderingen, fietskijkdagen komen te vervallen en de compostactie is uitgesteld. De gemeente is telefonisch te bereiken.