MensA moet verhuizen: Rechterenschool blijft beschikbaar voor sociale woningbouw

Meppel - De oude Rechterenschool aan de Witte de Withstraat blijft beschikbaar voor sociale woningbouw.

Op deze locatie is momenteel activeringscentrum de MensA gehuisvest. De ChristenUnie deed enige tijd geleden de suggestie om de MensA op de huidige locatie te laten functioneren en elders op zoek te gaan naar een plek voor sociale woningbouw.

Het gemeentebestuur laat in een reactie op de vragen van de ChristenUnie weten dat mogelijke gronden voor sociale woningbouw in Meppel schaars zijn. „De MensA kan van de locatie gebruik blijven maken totdat de planvorming is afgerond. Er wordt gekeken naar een mogelijke nieuwe plek voor de MensA. De termijn en kosten zijn op dit moment nog niet in beeld.”

Waardevol

De MensA moest in korte tijd twee keer verhuizen. Op dit moment is de voorziening ruim drie jaar gevestigd in de Rechterenschool. De ChristenUnie wees het gemeentebestuur erop dat de locatie ook best een deel kan zijn van het succes van de MensA.

Het gemeentebestuur vindt - net als de ChristenUnie - dat het activeringscentrum een waardevolle bijdrage levert aan het Sociaal Domein en de inwoners van Meppel. „Maar op iedere locatie functioneerde de MensA goed. Op dit moment wordt samen met Actium gekeken of het haalbaar is om sociale huurwoningen te bouwen op de locatie van de Rechterenschool.”