Raad sluit vergadering, maar voor hoelang? ‘Je kunt democratie niet opzij schuiven’

Meppel - Meppel besloot vorige week alle raadsactiviteiten tot en met 6 april te annuleren. Nu het kabinet heeft bepaald dat er een streep gaat door alle samenkomsten tot 1 juni, is de politiek voor langere periode aan organisatorische banden gelegd.

Besluiten kunnen immers alleen worden genomen als raadsleden met meer dan de helft fysiek aanwezig zijn, schrijft de Gemeentewet voor. Hoe nu verder?

„Het leven lijkt even een paar maanden stil te liggen. Het is lastig om je daarbij neer te leggen”, zegt Elisabeth Bakkenes, fractievoorzitter van Sterk Meppel. Volgens Bakkenes stonden er voor morgen (donderdag) met de ontwikkelingen op de Mulo-locatie en de bouw van een stal en melksilo aan de Matenweg geen spoedeisende zaken op de raadsagenda. Dat laatste mocht dan ‘slechts’ een hamerstuk zijn, maar het uitblijven van een besluit kan voor betrokkenen grote impact hebben. „Dit zijn akelige dingen, echt voor iedereen.”

Digitaal

Bakkenes verwacht dat er vanuit Den Haag handvatten komen over hoe gemeenten dit kunnen aanvliegen de komende periode. Momenteel wordt gewerkt aan een noodwet. „Wellicht dat er digitaal beraadslagingen kunnen plaatsvinden en er toch besluiten kunnen worden genomen. Misschien dat hier landelijk ook over wordt nagedacht.”

Naast de praktische zaken denkt Bakkenes ook na over de financiële gevolgen. „De coronacrisis heeft zeker consequenties. De regering doet er alles aan om te helpen, maar de recessie daarna kan bijna niet uitblijven. Godzijdank staat Meppel er financieel goed voor, maar we gaan hier onherroepelijk de gevolgen van voelen. Ja, ik maak me hier wel zorgen over. Deze crisis gaat de geschiedenisboekjes in.”

Gepaste afstand

Afgelopen donderdag zaten de acht fractievoorzitters van de Meppeler gemeenteraad bijeen tijdens een ingelast overleg waarin zij door burgemeester Korteland werden bijgepraat. Tien man bij elkaar in een enorme raadzaal zodat de aanwezigen op gepaste afstand van elkaar konden blijven. „Surrealistisch”, noemt CDA-fractievoorzitter Sandra Wolvekamp de situatie.

Over het raadswerk dat dreigt stil komen te liggen, zegt ze: „Je kunt niet zomaar de democratie opzij schuiven. Besluitvorming is uiteindelijk alleen iets van je hand opsteken of op een knop drukken. Wellicht kun je iets meer op afstand doen, er zijn veel moderne technieken. Maar je wilt natuurlijk het liefst het debat met elkaar voeren.”

„De situatie is supervervelend voor iedereen. Donderdag hadden we een besluit kunnen nemen over het Vledder. De nood bij sociale woningen is hoog. Het is niet dat daar vrijdag gebouwd had kunnen worden, maar nu hapert de hele ontwikkeling. Deze crisis is superakelig, voor de gezondheid, en voor de economie. Maar je moet ook kijken naar het goede, niet alles is dramatiek. Het is mooi om te zien hoeveel saamhorigheid Nederland laat zien.”

Ook Wolvekamp ziet na de coronacrisis financiële gevolgen op Meppel afkomen. „Gelukkig wordt er landelijk ook in de buidel getast, dus niet alles zal op onze schouders terecht komen. Als raad zijn wij er om keuzes te maken, niet alleen als het geld rijkelijk vloeit, maar ook in moeilijke tijden.”

Nederland in vertraging

Ina Booij, fractievoorzitter van de ChristenUnie, ziet dat Nederland in zijn geheel „in de vertraging” komt. En dat hoeft wat haar betreft niet negatief te zijn. Booij: „Zoals we met z’n allen vooruit holden, was ook niet goed. Dit is een pas op de plaats. Alles gaat terug naar de basis, nu zie je waar het echt om draait. De coronacrisis levert ook veel goede dingen op en die zijn niet in euro’s uit te drukken.”

Ook Booij wacht de noodwet af om te kijken wat de mogelijkheden voor de gemeenteraad zijn de komende tijd. Zij verwacht dat de oplossing zit in digitale verbinding. „Maar de interactie met de bevolking is heel belangrijk. Wat vind jij ervan? Hoe denk jij erover? Dat komt door deze situatie in het gedrang.”

„Wat uiteindelijk de rekening is, weet ik niet, maar we betalen de rekening met z’n allen, want wereldwijd rollen we met z’n allen deze crisis in. Maar kijk eens wat het ons allemaal oplevert. Ja, het scheelt inkomen, maar het levert ons ook gigantisch veel contacten op als je ziet wat mensen voor elkaar doen. Tevredenheid is onbetaalbaar.”

„Dat een Perspectiefnota die voor juni op de agenda staat in het gedrang komt, vind ik van ondergeschikt belang. We worden teruggeworpen naar de basis. Vanuit die basis kun je kijken hoe we Meppel kunnen inrichten. Dan zien we wat de gemeenschap zelf kan en waar wij kunnen helpen.”