Meppel schort belastingen en heffingen tijdelijk op voor ondernemers

Meppel - De gemeente Meppel heft vanwege de coronavirus tot in ieder geval 31 augustus geen gemeentelijke belastingen en heffingen voor ondernemers. Het gaat om de bedrijven investeringszone (BIZ), het ondernemersfonds, de reinigingsrechten, marktgelden, precariobelasting en onroerende zaak belasting.

Hiermee sluit de gemeente aan bij de adviezen die de Verenging van Nederlandse Gemeenten en de Vereniging van Drentse Gemeenten hebben gegeven.

Toch heeft er 31 maart nog wel een afschrijving plaatsgevonden voor deze belastingen. Dit komt door de automatische incasso. Ondernemers kunnen deze via de bank laten terugboeken.

Ondersteuning voor ondernemers

Onlangs heeft de gemeente een eerste voorschot (414.921 euro) gekregen van het Rijk. Hiermee kan de gemeente ondernemers ondersteunen in het kader van de Wet werk en zekerheid. „Deze wet is ingesteld om zelfstandingen uit de Bijstandswet te houden”, verklaart burgemeester Richard Korteland in een videoboodschap. De gemeente heeft al 400 aanvragen binnen gekregen. Deze week worden de eerste 100 van een uitkering voorzien.