Steenwijkerland wil bouwvlak Luitjes in Giethoorn verkleinen

Giethoorn - De gemeente Steenwijkerland is van plan het bouwvlak van aannemersbedrijf Luitjes aan de Beulakerweg in Giethoorn te verkleinen. Met deze maatregel grenst de bebouwbare bedrijfsoppervlakte niet langer aan Nationaal Park De Weerribben-Wieden, een Natura 2000 gebied. Hiervoor wordt het bestemmingsplan voor het perceel aangepast.

Dat laat de gemeente weten in hun antwoord op vragen van D66 over de langlopende kwestie, die al bijna acht jaar speelt en geleid heeft tot meerdere rechtszaken. De zaak kwam aan het rollen in 2010, toen vader en zoon Luitjes het perceel kochten met een bedrijfsbestemming. De gemeente wijzigde dit per ongeluk naar wonen in 2013, waardoor hun bedrijfsactiviteiten opeens ‘illegaal’ werden. Achteraf had dit ‘ niet gemoeten en zelfs niet gemogen’, aldus Steenwijkerland achteraf.

De gemeente zette aanvankelijk echter wel in op handhaving en dreiging met dwangsommen. Later maakte de gemeente een draai van 180 graden en wenste mee te werken aan het legaliseren.

Omwonenden kwamen echter in opstand, omdat zij vreesden dat het landschap ontsierd zou worden, omdat het bedrijfsoppervlak deels in het natuurgebied ligt. Met het terugtrekken van de grenzen hoopt de gemeente dat probleem het hoofd te bieden.