Actiegroep ‘5G Westerveld Nee’ opgericht

Diever – Het coronavirus overheerst momenteel al het nieuws. „De telecombedrijven kunnen desondanks gewoon doorgaan het huidige netwerk uit te breiden met 5G. Dit ondanks het feit dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat de 5G frequenties en zendsterkten veilig zijn en geen schadelijke gevolgen hebben voor mens, dier, natuur en milieu", zo laat de net opgerichte actiegroep ‘5G Westerveld Nee’ weten.

Er wordt volgens de initiatiefnemers ook geen eerlijke voorlichting over straling en stralingsrisico’s gegeven. „Bovendien mogen economische belangen geen reden zijn om het evenwicht in de natuur en gezondheid van mensen en dieren op het spel te zetten."

Een groot aantal verontruste inwoners van de gemeente Westerveld heeft daarom actiegroep ‘5G Westerveld Nee’ opgericht en wil hun ongerustheid graag omzetten naar het verkrijgen van antwoorden en feiten. Zij willen de gemeente Westerveld vragen om eerlijke voorlichting en minimaal 2 onafhankelijke onderzoeken te laten uitvoeren naar de gevolgen voor mens, dier, natuur en milieu voordat er een eventuele uitrol van een 5G netwerk plaatsvindt.

Om de gemeente Westerveld hiertoe te bewegen vragen zij steun in de vorm van een petitie. Via stop5gwesterveld.petities.nl kan deze petitie online ondertekend worden.