Noorderboog: ‘Communicatie is in deze tijd essentieel’

Meppel - Respect en bewondering. Die twee termen komen op bij Janny Brug als ze denkt aan de huidige situatie van gesloten verzorgings- en verpleegtehuizen. Ze is voorzitter van de overkoepelende Cliënten Medezeggenschapsraad (CMR) van Noorderboog en voorzitter van cliëntenbelang De Schiphorst/Kaailanden.

„De zorgmedewerkers hebben maar één doel, de bewoners het naar de zin te maken. En dat doen ze. De zorgmedewerkers hebben het hart op de goede plek. Voor hen is dit ook een heel moeilijke periode. Daar kun je alleen maar respect en bewondering voor hebben.”

Vorige week kwam naar buiten dat bij de Kaailanden in Meppel, waar 24 dementerende mensen wonen, mensen zijn overleden aan het coronavirus en meerdere mensen zijn besmet, onder wie zorgpersoneel. Ook op de Zonnekamp en de Nijenstede in Steenwijk zijn coronabesmettingen vastgesteld. Janny Brug kan zich heel goed voorstellen dat het voor familieleden vreselijk is om dit soort nieuws te horen. „We zien ook meteen dat er alles aan wordt gedaan om uitbreiding te voorkomen.”

Surrealistische situatie

Opkomen voor de belangen van de ouderen in de tehuizen, aanwezig zijn op de werkvloer en waar mogelijk het oor te luisteren leggen bij cliënten, familieleden en personeel; het is een korte opsomming van de taken van cliëntenbelang bij Noorderboog. „We zijn in ieder geval niet van het opgeheven vingertje, we luisteren vooral naar elkaar”, vertelt Janny Brug. Dat is zoals het normaal gesproken gaat, de huidige setting omschrijft ze als een surrealistische situatie. „Wij komen ook niet meer op de locaties, familieleden ook niet, de cliëntenbelangen blijven telefonisch in contact met familieleden en vrijwilligers en we bellen met persoonlijk begeleiders van de bewoners. Als CMR hebben we gesprekken met de bestuurder om te vragen hoe dingen geregeld zijn”, zegt Janny Brug.

Ze is ook realistisch: „We proberen contact te houden, maar we snappen dat de personeelsleden het heel erg druk hebben, nu familieleden wegvallen en ze nog veel meer dan voorheen tegemoet moeten komen aan het welzijn van de bewoners. We hebben nu een ondergeschikte rol, het is al heel mooi dat we op de hoogte blijven. Wij kunnen belangstelling tonen en vragen wat we kunnen doen. Er komen gelukkig ook leuke initiatieven vanuit buurten.”

Andere orde

Een situatie als deze heeft Janny Brug niet eerder meegemaakt. „Bij een uitbraak van het norovirus zie je ook wel eens dat een afdeling even gesloten wordt, maar dat is van een heel andere orde. „Communicatie is in deze tijd heel essentieel om angst weg te nemen en de juiste feiten weer te geven.”

De verzorgings- en verpleeghuizen zijn niet alleen gesloten voor familieleden, er zijn ook minder vrijwilligers beschikbaar. „Vrijwilligers behoren soms zelf ook tot de risicogroep en dat kan voor sommigen een afweging zijn om niet meer te komen.” Er zijn nog steeds vrijwilligers die wel bijspringen en zij kunnen een digitale cursus volgen over de hygiënische voorschriften. Intussen vergadert de CMR door via Skype en mail. „Niet alles staat stil.”