Komst zonnepark Hooiweg bij de Vecht nog geen gelopen race

Dalfsen Een grote meerderheid van de gemeenteraad van Dalfsen heeft maandagavond het college door midel van een motie opgedragen om de bewoners van de Marshoek en TP Solar te vragen weer met elkaar in gesprek te gaan over het realiseren van een zonnepark in hun woongebied.

Op het zonnepark wil de initiatiefnemer 30.000 panelen plaatsen hierdoor kunnen 4.000 huishoudens elektriciteit ontvangen. De fractie van de PvdA stemde tegen de motie omdat het plan niet voldoet aan de gemaakte afspraken over het zonneparken. Verder vindt de fractie de voorstellen te onduidelijk.

Kleiner park

Het plan is vorig jaar al uitvoerig besproken maar is toen afgewezen. De initiatiefnemer heeft daarom een aangepast plan ingediend. Het park is onder meer verkleind van 18 hectare naar 13 ha. Tijdens de bespreking van de aangepaste versie tijdens in de raadscommissie in maart is al duidelijk geworden dat de bewoners tegen zijn.

Ondanks de nieuwe aanpassingen vinden de raadsleden dat de participatie nog beter moet en de lokale gemeenschap meer moet mee profiteren van het plan. Ook zijn er nog twijfels over de landschappelijke inpassing en het afschermen van het park voor het zicht vanaf de dijk. De locatie is in de buurt van de Vecht.

Verder spelen onderwerpen als fauna en bodem een belangrijke rol in de besluitvorming. Om meer duidelijkheid te krijgen hebben de raadsleden het college gevraagd om een notitie die door beide partijen wordt onderschreven. Wethouder Schuurman gaat met de beide partijen in gesprek. De raad wil in juni een definitief standpunt bepalen.

Door Rieks Folkerts