Cursus voor het terugdringen van bedrijfsongevallen nu ook in Zwolle te volgen

Aangeboden door: VCA Nederland

Een ongeluk zit een klein hoekje, zegt men vaak. Dat hoekje is in risicovolle bedrijfssectoren natuurlijk wel een stukje groter dan in het dagelijks leven, in het bijzonder in de bouw, de (petrochemische) industrie en de elektrotechniek. Het is niet voor niets dat er in Nederland elk jaar nog tweehonderdduizend ongevallen op de werkvloer plaatsvinden.

Niet zonder gevolgen uiteraard: 4.300 keer raakt er iemand gewond met mogelijk blijvende gevolgen en zestig keer per jaar overlijdt er zelfs iemand als gevolg van een bedrijfsongeval. Dat zijn schrikbare cijfers voor zowel ondernemers als uitvoerende medewerkers in risicovolle sectoren. Om deze cijfers terug te dringen, kun je investeren in basiskennis van veiligheid, gezondheid en milieu en een VCA-cursus volgen. Daarom is het goed om te weten dat tot de locaties voor het volgen van een cursus VCA Zwolle nu ook behoort.

Diploma met grote waarde

VCA is in het leven geroepen om mensen bewuster te maken van de risico’s op de werkvloer en zo het grote aantal bedrijfsongevallen terug te dringen. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Dat verraadt waar VCA begonnen is, maar inmiddels is de reikwijdte flink gegroeid. De VCA-cursus helpt mensen in risicovolle sectoren – of dit nu uitvoerende werknemers, leidinggevenden of zzp’ers zijn – bewust om te gaan met hun eigen veiligheid en gezondheid en die van anderen en oog te hebben voor mogelijke milieueffecten van hun werkzaamheden. Het afronden van de cursus wordt beloond met het VCA-certificaat, een diploma dat anno 2020 een grote waarde vertegenwoordigt. Werkgevers maken deze diplomering namelijk steeds vaker onderdeel van hun functiecriteria bij sollicitaties. Omdat ook bedrijven zich kunnen certificeren met VCA, wordt hier door opdrachtgevers die klussen uitbesteden ook op voorgesorteerd. De marktwaarde van VCA valt dus niet te onderschatten.

Drie verschillende doelgroepen

De VCA training is er in verschillende vormen, voor verschillende doelgroepen. VCA Basis of B-VCA is  er op gericht werknemers op de werkvloer te voorzien van de nodige basiskennis. Voor hun leidinggevenden is er VCA-VOL, Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden. Ook zelfstandigen in risicovolle sectoren moeten voor deze training gaan. Intercedenten in de uitzendbranche die personeel detacheren bij organisaties met risicovolle werksituaties volgen de VIL-VCU training.

Verschillende trainingsvormen mogelijk

Het is mogelijk om je personeel de VCA-cursus als klassikale cursus aan te bieden. Dit kan dus nu ook in Zwolle. Een alternatief voor de klassikale leervorm is de e-learning, een online cursus. In beide gevallen wordt de training afgesloten met een examen, waarna - bij het goed afsluiten daarvan - het VCA-certificaat verstrekt wordt. Voor mensen die graag willen weten wat voor vragen ze kunnen verwachten op het officiële examen is het mogelijk om een VCA-proefexamen af te leggen. Het is zelfs mogelijk om de VCA-cursus in de vorm van zelfstudie te volgen. Je bestudeert dan zelf het cursusmateriaal en laat het examen afnemen bij een erkend examenbureau.