Wij Duurzaam Staphorst hoopt dat bouw windmolens in Bovenwind doorgaat

Staphorst - Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst heeft goede hoop dat de Raad van State de omgevingsvergunning voor de bouw van drie windmolens in windpark Bovenwind in Staphorst in stand laat.

Tegenstanders gingen in beroep tegen de vergunning die de gemeente verleende. De groep ondernemers en het Comité Behoud De Lommert vinden de locatie van de molens de verkeerde en ook vinden ze dat de procedure om tot deze locatie te komen niet deugt en niet democratisch is. Een uitspraak is er nog niet, wanneer wel is ook nog niet duidelijk en dat levert wel vertraging op in de procedure, want voordat de Raad van State uitspraak doet, is het onverstandig om grote, kostbare en onomkeerbare zaken te regelen.

Ook de financiering van de molens, alles bij elkaar zo'n 20 miljoen euro, loopt vertraging op. Banken staan op de rem tot de Raad van State zijn fiat geeft.

Deadline niet gehaald

„Gezien uitspraken bij andere windprojecten in Nederland, mag je ervan uitgaan dat we door kunnen, wellicht met wat aanpassingen”, zegt WDS-projectleider Piet la Roi. De deadline van 31 december van dit jaar wordt door de procedure niet gehaald.

Ondanks de vertraging werkt Wij Duurzaam Staphorst gestaag door. Na de inventarisatie van een aantal turbineleveranciers het afgelopen jaar is door WDS een voorkeursleverancier uitgekozen waarmee de contractonderhandelingen in januari zijn vervolgd. De planning is om de contractonderhandelingen in juni dit jaar af te ronden. De coöperatie kan dan meer informatie geven over welk type/merk molen gebouwd wordt.

Windmetingen

Om een goed beeld te krijgen wat de windsnelheid ter plekke op het voorgenomen windpark Bovenwind doet, zijn er de afgelopen maanden windmetingen gehouden. Eerder is er gebruik gemaakt van theoretische modellen en berekeningen en nu is dat in de praktijk gemeten. De uitkomsten van deze meting worden gebruikt voor het doorrekenen van de hoeveelheid op te wekken stroom, een belangrijke factor bij de financiering van de aanschaf van de turbines, wat de volgende stap is.

Als de Raad van State een voor WDS gunstige uitspraak doet, gaat het project met volle kracht vooruit. Dan start ook het traject om tot financiering te komen. Een belangrijke SDE-vergunning voor de komende jaren is toezegd en door een peiling in de gemeenschap bleek dat burgers samen 3,6 miljoen euro willen bijdragen.

Niet gunstig

Wel is het zo dat de rentes historisch laag staan. De kans is aanwezig dat ze door de crisis stijgen. Dan is deze vertraging niet gunstig. Bij dit soort grote bedragen hebben kleine schommelingen grote gevolgen.