Kamsalamanders duiken op in nieuw natuurgebied bij Oude Willem

Oude Willem - Oude Willem, in het hart van het Drents-Friese Wold, is recentelijk veranderd van landbouwgebied in natuurgebied. Er zijn onder meer nieuwe poelen gegraven, met de hoop dat de kamsalamander zich er zou vestigen.

Bij een eerste controle van de fuiken was het gelijk raak en trof boswachter Widmar van de Meer al kamsalamanders aan in de poelen. 'Onverwachts snel', aldus de boswachter op de website van Staatsbosbeheer.

Rode Lijst soort

De kamsalamander is de grootste watersalamander van Nederland en staat op de Rode Lijst als 'kwetsbaar'. In bijna alle landen waar hij voorkomt wordt de populatie kleiner. Deze amfibie is een van de dieren waar tijdens de ontwikkeling van Oude Willem expliciet rekening mee is gehouden. Er zijn vorig jaar tien extra poelen aangelegd, waarmee het een aantrekkelijk leefgebied voor de kamsalamander wordt.

Onverwachts snel

"Ik had niet verwacht dat ze nu al in een nieuwe poel zouden zitten. Het duurt vaak drie jaar voordat ze zich vestigen", zegt Van der Meer. Er waren al twee afzonderlijke populaties bekend, vlak in de buurt van Oude Willem en bij Diever. De vraag is nog wel of de kamsalamanders zich ook al gaan voortplanten in de nieuw gegraven poelen. Daarvoor moeten immers voldoende waterplanten groeien om de eitjes af te zetten.