Dalfsen wil een noodfonds om cruciale voorzieningen in stand te houden

Dalfsen - De beide coalitiepartijen in de Dalfser gemeenteraad, Gemeentebelangen en CDA hebben maandagavond ingestemd om een noodfonds coronamaatregelen van 1 miljoen euro in te stellen.

Het is de bedoeling om de sociaal maatschappelijk infrastructuur in de gemeente in stand te houden.

Voorstel

Ben Schrijver van D66 is voor het instellen van een noodfonds maar vindt dat de gemeente haar eigen tegenvallers die door de crisis ontstaan niet met dit fonds moeten afdekken. Hij komt volgende week met een amendement om dit onderdeel uit het voorstel te halen. De VVD steunt deze mening van D66.

De ChristenUnie vindt dat er meer onderbouwing moet komen waar de gelden voor ingezet worden. De CU houdt het voorstel in beraad.

Leander Broere van de PvdA vindt het instellen van een noodfonds nu nog te voorbarig. Hij verwacht meer hulp van de rijksoverheid omdat veel gemeenten een dergelijk noodfonds niet uit eigen middelen kunnen samenstellen.

Dalfsen beschikt wel over een ruime financiële buffer en wil het noodfonds uit de algemene reserves halen.

Advies

Wethouder Ruud van Leeuwen kwam de partijen tegemoet. „Als het noodfonds niet toereikend is dan gaan we eerste de verenigingen en organisatie helpen en dan pas de gemeente. Tekorten voor de gemeente kunnen op andere manieren worden aangepakt.”

Van Leeuwen stelde dat het college beslist wie in aanmerking komt voor een bijdrage uit het noodfonds maar hij nadrukte dat dit kritisch en zorgvuldig gebeurt.

De raad mag wel een mening geven over de uitgaven uit het noodfonds al komt er geen lijstje waarover de raad kan beslissen. Wel zegde de wethouder toe dat bij twijfel hij de raad om advies gaat vragen.

Burgerinitiatieven

Een grote meerderheid van de raadscommissie stemde in met het voorstel om de subsidie voor burgerinitiatieven voor burgers op het gebied van het verbeteren van de fysieke ruimte en de sociale cohesie duidelijker te maken. Nu kunnen burgers nog kiezen uit verschillende fondsen maar weten ze niet altijd bij welk fonds hun aanvraag hoort. Er komt daarom één subsidiefonds voor al dit soort initiatieven.

Jose Eilert van de PvdA was tegen het voorstel. Ze meende dat de sector kunst & cultuur door de nieuwe opzet gekort gaat worden. „Dit is voor ons een pijnpunt.”

Wethouder Jan Uitslag was het duidelijk niet met haar eens. „Het gaat om meer duidelijkheid voor de verenigingen en organisaties”. Die hebben volgens hem ook deze duidelijkheid gevraagd.

 

Door Rieks Folkerts