Woonwijk Nieuwveense Landen krijgt basisschool, maar geen winkelcentrum

Meppel – De nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen in Meppel krijgt een basisschool. In het schooljaar 2024/2025 wordt hier gestart met het geven van onderwijs.

Het definitieve besluit moet volgende week vallen in de raadsvergadering, maar een meerderheid van de raad sprak zich er in de raadscommissie voor uit dat de woonwijk tussen Meppel en Nijeveen een voorziening voor primair onderwijs verdient.

Het besluit over wel of geen onderwijsvoorziening in Nieuwveense Landen bleef eerder hangen. De vraag leefde onder meer of er op andere basisscholen in de gemeente Meppel niet teveel vierkante meters over zijn wat de bouw van een volledig nieuwe school overbodig zou maken. Nu ligt er een Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2020-2035, dat de nut en noodzaak van een school in de nieuwe woonwijk voor de meeste raadsleden duidelijk maakt.

5 Miljoen euro

Het nieuwe schoolgebouw, waarin ruimte komt voor openbaar en christelijk onderwijs, kost 5 miljoen euro. In 2021-2022 starten de voorbereidingen, in 2023-2024 wordt er gebouwd waarna in schooljaar 2024-2025 de deuren van de school open kunnen.

Voor het bewegingsonderwijs is het college van B&W nog op zoek naar een oplossing. Zolang die er niet is, kunnen de leerlingen van de school in Nieuwveense Landen gebruik maken van de sporthal in Nijeveen.

Nieuwveense Landen krijgt geen nieuw wijkwinkelcentrum of supermarkt. Hiervoor zou te weinig uitbreidingspotentieel zijn. Een voorzieningencentrum moet het levendige hart van de wijk worden. Vooralsnog is een ontmoetingsplek voor de wijk gevestigd in het Leer Werk Centrum aan de Bremenbergweg. Als voor dat ontmoetingspunt een alternatieve voorziening is gecreëerd, zal de gemeente het Leer Werk Centrum met naastgelegen kavels verkopen.