Inwoners Nijeveen en Havelterberg kunnen aan de slag op hun erf

Nijeveen Inwoners van Nijeveen konden de afgelopen drie jaar al gebruikmaken van de Stimuleringsregeling Landschap en Biodiversiteit. Deze regeling ondersteunt bewoners die hun erf of terrein natuurvriendelijk in willen richten, met oog voor het omliggende landschap en de historie van de streek. Vanaf 2020 kunnen ook inwoners uit Havelterberg (gemeente Meppel) een beroep doen op de regeling.

Landschapsbeheer Drenthe en de gemeente Meppel roepen mensen op om samen aan de slag te gaan en bij te dragen aan hun groene leefomgeving. De biodiversiteit en het landschap staan ernstig onder druk en onze leefomgeving verliest zijn oorspronkelijke karakter. Natuurbeheerders, agrariërs, grondeigenaren en vele vrijwilligers werken hier hard aan en inwoners kunnen ook iets doen. Door bijvoorbeeld fruitbomen te planten, bloemrijke mengsels in te zaaien of meidoornhagen of bomenrijen te planten. Ze kunnen tevens hun erf natuurvriendelijk (her-)inrichten. Dankzij de gemeente Meppel en de provincie Drenthe kan Landschapsbeheer Drenthe hierbij helpen met advies over de inrichting en het beheer. Deelnemers kunnen samen plantgoed bestellen tot een bepaald maximum.

Inrichting en beheer

Na aanmelding krijgen deelnemers bezoek van een deskundige die een erfscan uitvoert om de mogelijkheden in beeld te brengen en de wensen te bespreken. Met de gegevens uit de scan wordt een plan gemaakt voor de (her-) inrichting, de werkzaamheden en het langjarig beheer. Om een beroep te kunnen doen op de regeling dienen deelnemers zich aan te melden bij de Bewonersgroep Streekbeheer Nijeveen en de werkzaamheden zelf uit te voeren. De afgelopen jaren zijn onder andere houtsingels, boomgaarden, meidoornhagen, knotlindes, bomenrijen en vrijstaande bomen aangelegd en onderhouden. Het plantgoed en de benodigdheden kunnen beschikbaar worden gesteld dankzij de financiële steun van de Gemeente Meppel en de provincie Drenthe.

De Regeling Agrarisch Landschapsbeheer (RAL) is tevens onderdeel van de Stimuleringsregeling Landschap en Biodiversiteit. De RAL biedt agrariërs en grondeigenaren een vergoeding voor goed onderhouden landschapselementen buiten het erf zoals houtsingels, bomenrijen, kleine bospercelen, poelen en bloemrijke graslandranden. Deze RAL-regeling wordt toegekend aan een agrarisch collectief dat zorgt voor de uitkering aan de individuele deelnemers.

Wie in aanmerking wil komen voor de stimuleringsregeling kan zich aanmelden via www.lbdrenthe.nl/stimuleringsregeling. Informatie: Sibert Hoeksma: s.hoeksma@lbdrenthe.nl of (06) 50744121.