KindPunt houdt geen open dagen, maar biedt persoonlijke rondleidingen

Meppel - Kinderen uit Meppel die dit jaar 4 worden, kunnen samen met hun ouders een persoonlijke rondleiding krijgen op een van de kindcentra van KindPunt. Het overkoepelend orgaan voor onderwijs en opvang van 6 kindcentra in Meppel zag het aantal aanmeldingen van nieuwe leerlingen in de afgelopen 2 maanden teruglopen van gemiddeld 20 naar 0.

Normaal gesproken vormen open dagen, speciale peutervoorstellingen en peutergym en -dans een goede mogelijkheid om kennis te maken met de verschillende kincentra. Deze activiteiten ontbreken nu. Met een persoonlijke rondleiding wil KindPunt een passend alternatief bieden.

Geborgenheid

„Via ons online aanmeldformulier kunnen ouders een persoonlijke rondleiding aanvragen. Ze kunnen dan samen met hun kind op een rustig moment van de dag kennismaken met de juffen en meesters van onze Kindcentra. We hopen daarmee op een andere manier persoonlijk contact aan te kunnen bieden. Hier hebben kinderen behoefte aan. Leerlingen hebben niet eens zozeer de gevreesde leerachterstand opgelopen in maart en april. Maar het gebrek aan contact met andere leerlingen en het gemis van de geborgenheid die een juf of meester biedt, heeft er bij veel kinderen wel ingehakt. Ik ben er dan ook van overtuigd dat geborgenheid in de komende tijd nog nadrukkelijker een rol gaat spelen in het onderwijs”, zegt directeur Herman Langhorst.

Voorstelling

KindPunt besteedt speciale aandacht aan 3-jarigen die op het punt staan om de stap naar de basisschool te zetten. Om de drempel richting de basisschool zo laag mogelijk te maken, zijn er allerlei activiteiten ontwikkeld zoals open dagen, peuteractiviteiten, een prentenboek en voorstellingen. Met name laatstgenoemde bleek lastig in te passen in de 1,5 meter samenleving. Tijdens de voorstelling – iedere keer geïnspireerd op een bekend prentenboek - maakten peuters en ouders kennis met verklede meesters en juffen. Na afloop van de voorstelling was er gelegenheid om de juffen en meesters te ontmoeten. Peuters en hun ouders kregen op deze manier de gelegenheid om op laagdrempelige wijze voet over de drempel te zetten bij een kindcentrum. Helaas zijn deze voorstellingen en de andere peuteractiviteiten binnen de huidige regelgeving op dit moment niet mogelijk.

KindPunt

KindPunt is een overkoepelende stichting voor 6 christelijke kindcentra in Meppel: De Akker, Stadskwartier, Beatrix, Talent, Anne Frank en Het Kompas. De kindcentra bieden integraal opvang en onderwijs. Dat betekent dat opvang en onderwijs op elkaar zijn afgestemd waardoor er voor leerlingen van 0 tot 12 jaar een doorgaande leerlijn kan worden aangeboden. KindPunt stond voorheen bekend als PCBO Meppel. In februari van dit jaar werd de naamswijziging doorgevoerd.