Zes zorgappartementen in gemeentelijk monument

Nieuwleusen - In het gemeentelijk monumentale pand aan Den Hulst 23 komen zes zorgappartementen. Het perceel is eigendom van de stichting christelijke zorgboerderij Elah uit Punthorst.

Alle raadsfracties gingen maandagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering akkoord met het initiatief van de eigenaar. Het perceel heeft nu een woonbestemming. Aan de buitenkant van de woning verandert er niets. De woning wordt intern verbouwd zodat er zes losse appartementen in komen.

De appartementen worden verhuurd aan mensen die niet in aanmerking komen voor beschermd wonen maar ook niet in staat zijn om volledig zelfstandig te functioneren in de maatschappij. Aan de bewoners wil de stichting een vorm van begeleid wonen aan bieden waarbij ambulante zorg en een zekere mate van zelfstandigheid met elkaar in evenwicht zijn.

De doelgroep zijn (jong) volwassenen waarbij de begeleiding gericht is op de dagstructuur, zinvolle dagbesteding, huishoudelijk werkzaamheden, administratie, sociaal netwerk, persoonlijke verzorging en leren opgaan met elkaar.

Het doel is dat de bewoners uiteindelijk in staat zijn zelfstandig in de maatschappij kunnen functioneren. Verder ligt de woning dicht in de buurt van de bestaande zorgboerderij van Elah in de Punthorst zodat in crisissituatie de hulpverleners dicht bij zijn.

De raadsleden benadrukten de mooie ligging van de woning in het centrum van het dorp met goede busverbinding en dicht bij de winkels.