Museum De Proefkolonie vraagt overheidssteun

Frederiksoord - Krijgt Museum De Proefkolonie geen overheidssteun, dan bestaat de kans dat het de deuren moet sluiten. In een brief aan het college van B en W van Westerveld is om steun gevraagd. Ook is de provincie Drenthe al voor hulp benaderd.

Dat het vorig voorjaar geopende Museum De Proefkolonie in Frederiksoord het water aan de lippen staat moge duidelijk zijn. Vanwege de coronacrisis is het museum sinds half maart al gesloten en zijn er dus geen inkomsten. En dat terwijl de agenda voor dit voorjaar behoorlijk gevuld was met vele groepsbezoeken en schoolreisjes.

Tijdens een informele behandeling van het onderwerp Gebiedsontwikkeling Frederiksoord, een verzoek van het CDA en PvdA, werd duidelijk dat de situatie penibel is. Wethouder Klaas Smidt kon niet zeggen hoeveel geld er nodig is. "We zijn ook in gesprek met de provincie. Op 1 juni gaan ze weer open, ik hoop op een redelijk geringe bijdrage”, aldus de wethouder. Volgens Smidt maakt het college wel haast om met een voorstel te komen. PvdA’er Jan Puper tipte de wethouder om ook goed naar de verhuurders van de grond en het pand te kijken. Smidt zegde toe dit te doen.

Meedenken

Eerder werd al duidelijk dat ook directeur Minne Wiersma van de Maatschappij van Weldadigheid er als verhuurder van panden alles aan doet om alle huurders in de benen te houden en om de lokale economie draaiende te houden. Wiersma vertelde begin mei dat het bezoekersaantal van Museum De Proefkolonie in het openingsjaar alleszins acceptabel was en de vooruitzichten voor dit jaar goed waren. “De agenda was goed gevuld met grote groepen. Een prachtig en hoopvol vooruitzicht. Maar de werkelijkheid is anders. Door de coronacrisis is het museum gesloten. Geen bezoekers en dus geen inkomsten. Niet voor het museum, niet voor de in het pand gevestigde horeca. En mocht het museum op 1 juli weer opengaan, dan zijn de problemen echt niet opgelost. We denken als Maatschappij mee over oplossingen.”