‘Breedste schouders en grootste vervuilers’ gaan meest betalen aan energietransitie

Meppel - Bij de uitwerking van de Regionale Energie Strategie gaat gekeken worden hoe er een eerlijke verdeling van de kosten komt. Dat is gisteravond besloten tijdens de gemeenteraad, na een oproep van de SP.

„In het eerste concept lazen we nog te weinig over de verdeling van de kosten die de energietransitie met zich meebrengt”, zegt fractievoorzitter Xander Topma van de SP blij. „Door ons voorstel moet het college nu aan het werk om het uitgangspunt van financiële redelijkheid, waarbij de breedste schouders en grootste vervuilers het meest betalen, wordt uitgewerkt in de nieuwe versie.”

Volgens de partij zorgt een eerlijke verdeling van de kosten begrip, draagvlak en betrokkenheid, omdat inwoners en bedrijven zelf meer doen als zij het idee hebben dat kosten rechtvaardig worden verdeeld.

Concreet kan dit uitgangspunt worden uitgewerkt in het principe dat de energietransitie voor burgers per definitie budgetneutraal moet plaatsvinden.