De Wolden wil hulp bij fietssnelweg tussen Meppel en Hoogeveen

Zuidwolde – Een snelfietsroute tussen Meppel en Hoogeveen, waarbij dorpen in de gemeente De Wolden worden verbonden, staat hoog op het verlanglijstje van De Wolden. Dat blijkt uit de Mobiliteitsagenda van deze gemeente, die onderdeel uitmaakt van het nieuwste GVVP (Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan).

Voor het uitwerken van zo’n snelfietsroute heeft De Wolden 30.000 euro nodig, De Wolden gaat de samenwerking opzoeken met Meppel en Hoogeveen, want alleen gaat het niet lukken. Er zou een noordelijke- en een zuidelijke fietssnelweg kunnen komen. In de Mobiliteitsagenda wordt opgemerkt dat de opkomst van e-bikes en de speed-pedelec het gebruik van het fietsnetwerk verandert.

Er ligt val een fietssnelweg tussen Meppel en Zwolle. De ontbrekende schakel werd hier door de gemeente Staphorst aangelegd, wat maar aangeeft dat samenwerking tussen gemeenten noodzakelijk is. „Mensen gebruiken deze fietsen steeds vaker voor langere afstanden, waardoor het gebruik van het fietsnetwerk toeneemt. Door de toename én de snelheidsverschillen op het fietspad, is voldoende verhardingsbreedte nodig om elkaar te passeren", wordt vastgesteld. Dat betekent dat bestaande fietspaden hier en daar verbreed moeten worden. Ook betekent het gebruik van snellere en dus duurdere fietsen, dat de vraag naar veilige fietsenstallingen toeneemt.

Recreatie

De afgelopen jaren heeft de gemeente De Wolden alle fietspaden met prioriteit 1 en 2 uitgevoerd. Een enkel pad is nog in uitvoering, zoals dat langs de Willem Moesweg in Zuidwolde. Het nieuwe fietspad langs de Havelterweg buiten Ruinerwold, wordt donderdagmiddag officieel geopend. De volgende stap is de paden met prioriteit 3 te realiseren. Daarbij komt nog een aantal ontbrekende schakels, die tijdens de inspraak voor het GVVP werden aangedragen. Omdat ook de fietsinfrastructuur aangepast moet worden, komt de gemeente met een actueel Fietsplan. Hier wordt de inbreng vanuit alle dorpen in meegenomen.

Omdat de bestaande paden ook onderhouden moeten worden, gaat de gemeente het gesprek aan met de verenigingen van dorpsbelangen, om te zien waar verbeteringen nodig zijn. Het gaat dan niet alleen om verbreding van paden, maar ook om verharden of hobbels verwijderen. Voor actualisatie van het Fietsplan wordt ook 30 mille gevraagd aan de gemeenteraad.