Uitnodiging: denk mee over verkeersdrukte en oplossingen in Rouveen

Rouveen Het verkeer in het dorp Rouveen wordt steeds drukker. Ook rijden er steeds meer verschillende soorten verkeer door elkaar waardoor de wegen onoverzichtelijk en gevaarlijker worden.

Zwaar, snel, en langzaam verkeer moeten de weg delen met kwetsbare verkeersdeelnemers. De gemeente Staphorst gaat daarom onderzoeken hoe Rouveen veiliger kan worden ingericht. „We richten ons op twee gebieden: het centrum en de Schipgravenweg. Welke knelpunten ziet u? Hoe kunnen we het verkeer in Rouveen veiliger maken? Wij vragen u hierover mee te denken en verkeersknelpunten aan te geven. U kunt ook uw schetsideeën voor verbeteringen inleveren, of als straat/buurt samen mogelijke verbeterpunten aangeven”, aldus de gemeente.

Schipgravenweg

Op elk deel van de Schipgravenweg is er extra verkeersdruk en zijn er conflicten tussen langzaam en snel verkeer. Over deze weg heersen al jaren verschillende meningen. Sommige inwoners vinden dat hier een rondweg moet komen, anderen vinden juist dat dit een bestemming voor langzaam- en landbouwverkeer moet krijgen. „Wat is uw mening hierover? En wat betekent ingrijpen voor het verkeer op Scholenland, Geezenland en de kern van Rouveen?”

Geef je mening

Suggesties, ideeën of plannen? Geef ze uiterlijk woensdag 17 juni door aan de gemeente. Dat kan schriftelijk naar gemeente Staphorst, Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst, of via e-mail: gemeente@staphorst.nl.

Mondeling een vraag of plan bespreken kan ook: „Neem contact met ons op, dan nodigen we u uit en plannen we een afspraak met u in. In het najaar van 2020 organiseren wij, wanneer de omstandigheden het toelaten, een inloopavond en presenteren we de mogelijke oplossingen die voortkomen uit ons onderzoek”, aldus de gemeente.