'Corona is wake up call van boven'

Staphorst - „Dit (corona) is een wake-up call van Boven. God spreekt tot u, tot jou.” Woorden van SGP-raadslid Roelof Slager, dinsdagavond in een korte toespraak die hij namens zijn partij uitsprak in de digitale gemeenteraad van Staphorst. Hij richtte zich in zijn korte speech met name tot de jongeren in zijn gemeente.

Slager gaf de Staphorster jongeren aan de start van de raadsvergadering een compliment, want de coronaregels worden in het algemeen goed nageleefd in de gemeente Staphorst. Hij benadrukte de impact die de crisis heeft op jongeren. Ze konden niet bij elkaar komen en dat in de mooiste tijd van het jaar. „Onwerkelijk, onzeker en voor jou soms onbegrijpelijk. Dank voor jullie medewerking tot nu toe."

Slager legde in zijn toespraak heel nadrukkelijk de link tussen de aarde en de Hemel. Volgens het SGP-raadslid en zijn partij is de coronacrisis een wake-up call van Boven, van God. „Boven alles, besef dat God indringend spreekt tot deze wereld. Mozes bad in Exodus 33 met klem om het mede optrekken van de Heere. Hou die bede vast, voor jezelf en voor elkaar."

Volgens Slager roept God op tot bezinning, tot een stapje terug in deze gehaaste samenleving, trapt God op de rem in deze tijd, waarin het individu de boventoon voert, terwijl we veel meer naar elkaar om zouden kunnen kijken. „De bomen groeiden tot in de hemel, alles kon. God laat weten dat het zo niet langer kan, aldus Slager in een toelichting op zijn speech. „Wij vonden als fractie dat we dit moesten zeggen in de raadsvergadering van Staphorst."

Achterkant breiwerk

„Wij geloven dat God de mensheid en halt toeroept. En ja, dat doet heel veel pijn, want ja, er vallen ook veel doden. Wij snappen ook niet goed hoe God te werk gaat en waarom Hij dingen doet. Het is als de achterkant van een breiwerk. Wij weten als we ernaar kijken niet hoe het werkstuk in elkaar zit. God weet het wel. Maar ik en wij geloven zeker dat God de mensen tot de orde roept. God is de Vader die zijn kinderen liefheeft. Hij doet dit uit liefde voor de mensheid."

Deze mening hebben meer behoudende christenen in ons land. „De gevolgen van het coronavirus raken alle lagen van de samenleving. De Bijbel roept ons op om ons in dezen voor God te verootmoedigen en ons vertrouwen op Hem te stellen.", zo staat te lezen op de website van de Hersteld hervormde kerk in Nederland. „Alles in het levende besef dat de Heere alle dingen regeert en dat gezondheid en ziekte niet bij geval maar uit Zijn Vaderhand ons toekomen."

Op de landelijke SGP-website staat het volgende over corona. De SGP verwijst naar psalm 46. God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtiglijk bevonden een Hulp in benauwdheden. Als we ons vertrouwen op die God stellen en onze verantwoordelijkheid kennen, dan kan het zwaar zijn, nog zwaarder worden, maar dan komt het goed!”